“Vin méthode nature”, naturvinsmetoden, ny privat märkning för naturvin med luddiga regler

Dela / gilla:

Det har varit en hel del skriverier om “vin méthode nature”, naturvinsmetoden, en ny företeelse i franska naturvinsvärlden. Detta har ibland varit drabbat av missuppfattningar eller oklarheter, så här är ett försök att förklara vad ”vin méthode nature”, naturvinsmetoden, är och vad det har för status i Frankrike.

Vi har ju tittat en hel del i detalj på detta och naturviner i allmänhet. (Läs vår artikel Naturvin, vad är det?) Just naturvin är ju mycket i fokus i vissa media i dessa dagar, men ofta i lite oklara ramar.

Naturvinsmetodens ursprung och status

Så här ser jag på situationen idag för “vin métode nature”:

I mycket som har skrivits får man lätt uppfattningen att ”vin méthode nature” är något som har stöd av, eller till och med initierats av, franska myndigheter. Så är inte fallet. Det är ett privat initiativ, drivet av föreningen ”Syndicat de défense des vins naturels” (som jag kallar SDVN nedan), och fungerar ungefär som ett varumärke. Läs vår korta introduktion om vin méthode nature från när det förs introducerades.

Vin méthode nature har ”godkänts” av myndigheten DGCCRF (*) vilket innebär att det är tillåtet att sätta ut texten och logotypen på etiketten. Det betyder dock inte att DGCCRF (och än mindre INAO) har initierat eller stödjer definitionen eller att myndigheterna ser det som ett första steg mot en officiell definition. (Möjligen kan föreningen som skapat den, SDVN, hoppas på detta, men det är ju en annan sak.)

(*) Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en konsument- och konkurrensmyndighet, med bland annat lokala underavdelningar kallade Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, DIRECCTE.

Logo vin méthode nature, sans sulfites ajoutes

Vi frågade INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) som svarade: ”Det är ett privat initiativ och ett privat varumärke som aktörerna ensamma ansvarar för. INAO ansvarar inte för denna märkning.”

Om det är ett ”genombrott” för ”naturvin” eller inte kan man kanske diskutera. Det finns flera andra organisationer som gjort sina egna definitioner av vad ”naturvin” eller en ”naturvinsmetod” är. Den mest framstående är kanske VinNatur i Italien, som organiserar fler vinproducenter än SDVN, runt 170 i 10 olika länder. (Läs mer on italienbaserade VinNatur i denna artikel.)

Kort sagt, det hela innebär att de som är med i ”Syndicat de défense des vins naturels” har fått tillstånd att sätta sin logo och text på etiketten, och det kanske de är de första om att få ett sådant tillstånd i Frankrike.

Idag, i slutet av 2020, drygt ett år efter att föreningen skapades (16 juli 2019), finns det runt 50 viner med den etiketten. 120 av föreningens 300 medlemmar är vinproducenter.

De säger sig vara öppna för medlemmar från andra länder än Frankrike. Men samtidigt, enligt vad vi erfar, så har föreningen inte tagit något initiativ till att närma sig VinNatur i Italien, och inte ens kontaktat dem.

Vin sans sulfites, SO2, "no sulphites" on the label is a questionable text, sometimes seen on natural wines
Vin sans sulfites, SO2, "no sulphites" on the label is a questionable text, sometimes seen on natural wines, copyright BKWine Photography

Vin méthode natures regler

SDVN har publicerat ett ganska kortfattat regelverk om vad som behövs för att kalla ett vin ”vin méthode nature”. Här är vad som gäller enligt SDVNs information:

 1. Druvorna ska vara ekologiskt odlade och egendomen ekologiskt certifierad, eller åtminstone i 2a året av en ekologisk konvertering.

Det kan vara AOP/AOC-vin, IGP eller ”vin de France” (utan specifikt ursprung). De välkomnar (i princip) även producenter från andra EU-länder.

 1. Manuell skörd.
 2. Ingen tillsatt jäst.
 3. Inga tillsatser i vinkällaren, utom svavel, se nedan.
 4. Ingen avsiktlig förändring av druvornas sammansättning är tillåten (”Aucune action de modification volontaire de la constitution du raisin n’est autorisée”).

Vad ” avsiktlig förändring” innebär är oklart. SDVN har inte förklarat saken vidare i manifestet.

Så vitt jag vet är pressning och krossning tillåten. (Det vore svårt att göra rött vin utan krossning och pressning.)

 1. Inga ”brutala eller traumatiserande fysiska tekniker” är tillåtna i produktionen.

Exakt vad detta innebär framgår inte, men som exempel anges omvänd osmos, filtrering, tangentialfiltrering, flashpastöriseing, termovinifikation.

Kommentar: även detta är en ganska oklar punkt. Temperaturkontroll skulle man kunna se som en ”brutal eller traumatiserande” teknik, liksom avstjälkning, men så vitt jag vet är det inte förbjudet.

 1. Man får inte tillsätta svavel/sulfit före eller under jäsningen. Däremot får man tillsätta svavel vid buteljeringen.

Det finns två typer av logo/certifiering, beroende på vad producenten gör, se nedan under punkt 9.

 1. Producenterna ska visa upp reglerna när de deltar i mässor och liknande.
 2. Två olika logotyper ska användas:

”Vin méthode nature”: om producenten inte tillsätter något svavel alls, inte heller vid buteljering. Svavelhalten i dessa viner får vara max 20 mg/l.

”Vin méthode nature, sulfite < 30 mg/l”: om producenten tillsätter svavel/sulfit vid buteljeringen. Svavelhalten i vinet får vara max 30 mg/l.

Att notera: Gränsvärdena syftar inte på hur mycket svavel som tillsätts. Siffran (<20 eller <30 mg/l) anger hur mycket svavel som finns i vinet vid buteljering enligt en kemisk analys. (Om man tillät en tillsats av 30 mg/l så skulle svavelhalten i vinet kunna bli långt högre.) Med andra ord, även ”vin méthode nature” kan innehålla en viss mängd svavel.

Logo vin méthode nature, avec sulfites ajoutes
 1. Producenten ska varje år och för varje cuvée göra en deklaration på heder och samvete.
 2. De viner som inte följer ”vin méthode natur” måste vara uppenbart annorlunda (dvs ha en annan etikett).
 3. Producenterna är personligen ansvariga gentemot föreningen och all information ska finnas online.

Som du kan se så är många av reglerna mer ”politiska” än tekniska och i vissa fall ganska vaga. De tekniska reglerna är snarlika t.ex. VinNatur, men skiljer sig i detaljerna på en del punkter. T.ex. så har VinNatur lite annorlunda nivåer på svavelhalten och de tillåter filtrering. VinNatur är också väsentligt tydligare i sina regler när det gäller vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.

En officiell definition av ”naturvin”?

Är detta ett steg på vägen mot en officiell definition av myndigheterna av ”naturvin” eller en ”naturvinsmetod”, så som många har framfört?

Nej, det tror jag inte. Jag tror snarare att det kommer att fortsätta som en av flera alternativa definitioner av vad ”naturvin” är.

Cépage libre chenin, Nicals Reau, label in the revolt spirit of natural wine
Cépage libre chenin, Nicals Reau, label in the revolt spirit of natural wine, copyright BKWine Photography

Något som ytterligare talar för detta är att många ”naturvinsproducenter” inte gillar regler över huvud taget, utan anser sig vara rebeller som vill vara utanför regler och ramar.

Och man kan ju också fråga sig, behöver vi verkligen regler för denna lite udda företeelse, som ju idag får mycket uppmärksamhet, men som ändå är en ganska liten nisch?

Mer bakgrund:

 
 

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

25 000 prenumeranter får vinnyheter varje månad. Du också?