TopMenuSW

Ur inledningen till boken Languedoc-Roussillon, södra Frankrikes viner

[fb-like-button]

Här får du ett utdrag ur inledningen till boken Languedoc-Roussillon, södra Frankrikes viner, som ett litet smakprov:

Languedoc-Roussillon, en kvalitetsrevolution utan motstycke

Languedoc-Roussillon, ett namn fyllt av historia och spänning, av poesi och kärlek. Trubadurer i Carcassonne, katarer i Minerve. Berättelser från medeltidens elva- och tolvhundratal är ännu idag levande, en del av den lokala kulturen.

Men för många människor är Languedoc-Roussillon snarare liktydigt med vin. Languedocs vinhistoria sträcker sig över 2000 år. Regionen är världens största för druvodling och vintillverkning. Vinnäringen dominerar regionens ekonomi så till den grad att Languedoc-Roussillon och vin är så gott som synonyma begrepp.

Languedoc-Roussillon har en lång och ytterst händelserik historia. Politiska och religiösa motsättningar har under århundradena varit grunden för många och långa stridigheter. Men jordbruket, och däri vinproduktionen, har alltid varit den dominerande näringen.

A village and vineyards in Faugeres in Languedoc

A village and vineyards in Faugeres in Languedoc, copyright BKWine Photography

Det moderna Languedoc frodas och växer. Närheten till hav och berg, den vackra naturen, den slösande solen, bidrar tillsammans till en växande invandring och en blomstrande turism. Snabbtåget TGV tar 3 timmar från Paris till Montpellier. Lågprisflyget till Nîmes, Montpellier, Carcassonne, Perpignan och Girona lockar hit engelsmän och tyskar och driver upp priserna på bostäder på landet, i byarna och i städerna. Fastighetsmäklarna har goda tider. Languedoc-Roussillon känns genuint jämfört med Côte d’Azur, franska Rivieran.

En av världens mest dynamiska vinregioner

Languedoc-Roussillon har en lång historia av gastronomi och vin. Languedoc är den franska vinnäringens vagga och är, tillsammans med Roussillon, världens största sammanhängande vinregion. Vinet har länge varit en grundsten i regionens ekonomi även om dess ställning och betydelse växlat genom århundradena. Languedoc-Roussillon drabbades hårt när fransmännen minskade sin vinkonsumtion under senare delen av 1900-talet. Languedocs vinbönder genomled en överkapacitetskris som, liksom tidigare i regionens historia, skapade politiska och sociala oroligheter.

Vineyards in Collioure overlooking the Mediterranean

Vineyards in Collioure overlooking the Mediterranean, copyright BKWine Photography

Men idag framstår Languedoc-Roussillon som vitalt och framgångsrikt. Från att ha varit nästan uteslutande en region för produktion av billiga, enkla bordsviner är man nu Frankrikes mest dynamiska vinregion. Det varma och sköna klimatet ger viner med mogen och generös frukt. Det är viner som tilltalar många konsumenter idag. Man har redan erövrat många marknader. Exporten ökar för varje år.

Sedan 1980-talet pågår en kvalitetsrevolution baserad på regionens särarter i fråga om mark-, jord- och klimatförhållanden (”terroir”), på investeringar i modern produktionsutrustning, på inflöde av kapital och kunnande från andra delar av Frankrike och världen och på nytt entreprenörskap. Det är denna kvalitetsrevolution som gör Languedoc-Roussillon till en så spännande vinregion, den kanske mest mångsidiga i hela världen.

Languedoc-Roussillon är idag en skattkammare att ösa ur för vinälskaren. För den som söker det lilla extra. Men även för den som söker goda viner för en ringa penning. För regionen erbjuder kvalitet på alla nivåer. Från opretentiösa men välgjorda viner till högklassiga, dyra viner som utmanar mer prestigefyllda regioner.

Vineyards in the Languedoc

Vineyards in the Languedoc, copyright BKWine Photography

Bokens upplägg

I vår bok om Languedoc som kom ut 2017 koncentrerade vi oss enbart på Languedoc. Vi utelämnade helt Roussillon. I denna bok har vi tagit med Roussillon, en region som i kvalitetshänseende också förtjänar uppmärksamhet. Det är en region som har många likheter med Languedoc men också sin egen särart och sina specialiteter.

Boken inleds med en skildring av Languedocs fascinerande och spännande historia och kultur. Ett kapitel behandlar fenomenet terroir och vi förklarar vad naturen, klimatet och jordmånen betyder för vinerna från Languedoc-Roussillon. Vi beskriver naturligtvis också regionens druvor samt de olika ursprungsbeteckningarna och hur dessa har utvecklats över åren.

Bokens kärna är dock våra möten med producenterna. I dessa kapitel försöker vi fånga hur de jobbar, vad de har för filosofi, vad som är viktigt för dem. De är ofta spännande personligheter som drivs av passion och kärlek till sin näring och sin terroir. Många av dem odlar ekologiskt eller hållbart. Men anledningen är sällan kommersiell. Snarare är det omsorg om familjen och de anställda

Small earthenware jars, or amphora in Fitou-Corbieres in Languedoc

Small earthenware jars, or amphora in Fitou-Corbieres in Languedoc, copyright BKWine Photography

Vi har tre olika sorters producentrekommendationer i boken. Det finns nästan nittio längre producentprofiler med bakgrundsinformation och kommentarer. Det finns sedan ett antal kortare profiler, producenter som är lika mycket värda din uppmärksamhet, men som här tyvärr får hålla tillgodo med en kortare presentation.

Slutligen har vi för varje kapitel en lista, utan ytterligare information, med ett ganska stort antal vingårdar. Många av dessa känner vi till väl och de hade förtjänat ett större utrymme än de fått, men det har inte varit möjligt här. Andra är sådana som vi stött på någon eller några gånger och som då gjort ett gott intryck på oss, utan att vi för den skulle haft tillfälle att gå på djupet i deras viner. Vi vill dela med oss av alla dessa för att uppmuntra dig att hitta fler favoriter bland de som kanske inte alltid är så kända.

Gruissan, near La Clape in Languedoc

Gruissan, near La Clape in Languedoc, copyright BKWine Photography

Urvalet av producenter är personligt och boken är inte menad som en ”topplista” av alla producenter i Languedoc-Roussillon. Ingen kan göra anspråk på att kunna göra en sådan topplista i detta snabbt förändrande landskap av vin; det finns mer än 3000 producenter, det kommer hela tiden nya, andra försvinner, generationer växlar. Läs den snarare som en vägledning och introduktion till ett spännande vindistrikt där vi ger dig rekommendationer på vinproducenter som väl förtjänar att uppmärksammas mer och där alla som finns med i vårt urval gör viner av hög kvalitet.

Stöter du sedan på något som inte finns med i vårt urval, ta chansen och prova det också! Det är ju en extra glädje att vara den som upptäcker något gott. Och hör gärna av dig till oss med ditt tips, så att vi kan berika nästa version av den här boken.

Mer om boken

Här finns mer information om Languedoc-Roussillon, södra Frankrikes viner:

 

Comments are closed.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!