TopMenuSW

Ur inledningen, en översikt

Vinet och miljön. Ekologiskt, biodynamiskt och naturligt

”Vinet och miljön. Ekologiskt, biodynamiskt och naturligt”, boken om allt som handlar om miljö, hållbart och liknande runt vin.

Bästa sättet att ge dig en god känsla för vad boken innehåller är att helt enkelt ge dig förordet. Där berättar vi både om vad boken innehåller och dess filosofi, men även om en del av de svåra övervägningar som vi har haft när vi skrivit boken, och om de som vinodlarna har.

Vi har arbetat med Vinet och Miljön i ungefär två år. Under de två åren har mycket hunnit hända. Utvecklingen går fort på det här området. Samtidigt är grundprinciperna samma sedan länge, det är framför allt att fler och fler odlare ägnar sig åt sådan här vinproduktion och att konsumenterna mer och mer efterfrågar den här typen av produkter.

Från att tidigare ibland snarast setts av konsumenter som något negativt har ”ekologiskt” i vinsammanhang gått till att ofta till och med bli ett starkt försäljningsargument.

För att få den fullständiga bilden är det viktigt att också ta en titt på andra näraliggande begrepp, i första hand biodynamiskt vin, naturligt vin (eller naturviner), hållbar odling (culture raisonnée, sustainable), fair trade, och miljöfrågorna i stort runt vinproduktion. En av svårigheterna för konsumenten är att det finns en sån mängd olika begrepp och att det ofta är svårt att veta vad som är vad! Ecocert? Koldioxidneutralt? USDA? Biodyvin? Ekologiskt odlat eller bara ekologiskt? FR-BIO-01? Innehåller svavel?… Vi förklarar vad som är vad och varför.

Utan tvivel kommer vi att se en fortsatt snabb utveckling under de närmaste åren.

Nu till förordet:

Förord, Vinet och miljön

Att vara medveten om hur man behandlar miljön i och omkring vingården känns självklart för många vinproducenter idag. Vi märker det på våra vinresor i Frankrike, Italien, Sydafrika, Portugal och andra länder. Det är ett ämne som odlarna gärna själva tar upp. Det är också något som våra resedeltagare ofta är mycket intresserade av och ämnet leder lätt till diskussion och debatt.

Ekologisk odling ökar snabbt

Franska undersökningar visade nyligen att den mikrobiologiska aktiviteten i stora vindistrikt som Bordeaux och Languedoc-Roussillon är lägre än i jordar där man odlar andra grödor. Vinindustrin har varit, och är fortfarande, en stor användare av kemiska bekämpningsmedel. Det är ännu bara en liten del av alla producenter som helt avstår från syntetiska kemiska produkter i vingården, och som alltså odlar sin mark ekologiskt, men antalet ökar för varje dag.

Det var just den här snabba ökningen som gjorde att vi blev intresserade av att undersöka närmare både hur det går till att bli ekologisk men också hur producenterna resonerar, vad som är viktigt för dem och vilka olika åsikter om ekologisk odling som finns. För det finns gott om olika åsikter. Alla har inte samma inställning till hur man bäst värnar miljön.

Men vad är det?

Syftet med den här boken är inte att argumentera för att vinproducenter ska vara ekologiska (eller biodynamiska eller naturliga). Vi förklarar istället vad allt detta innebär. För att kunna ha en åsikt om ifall något är bra eller dåligt så måste man först förstå vad det innebär. Och det är just dessa fakta som vi redogör för i första delen av boken. I miljödebatten bollar man allt för ofta med olika begrepp utan att riktigt veta vad de innebär.

Det finns inga absoluta sanningar

Som så ofta finns det inga absoluta sanningar. Ett exempel: EU har definierat att ekologisk odling ska innebära att man avstår från konstgödning och syntetiska kemiska produkter i vingården. Å andra sidan är det tillåtet att bespruta med koppar. För många är dock koppar ett sämre alternativ än en syntetisk produkt. Men använder man ett syntetiskt alternativ så får man inte kalla sig ekologisk.

Avvägningar, gränsdragningar och politik

Allt handlar om avvägningar och gränsdragningar och naturligtvis om politik. Alla distrikt, även de nordliga, de svala och de regniga, ska ha chansen att göra ekologiskt vin. Alltså måste reglerna sättas ganska generöst. Högst 6 kilo koppar per år får användas i den ekologiska vingården. Varför just 6 kilo? Jo, ett regnigt distrikt har svårt att klara vissa svampsjukdomar med mindre mängd koppar. Och då sätts gränsen där, trots att en så stor mängd koppar inte är bra för jorden.

Från ”vin från ekologiskt odlade druvor” till ”ekologiskt vin”, men ändå godtyckligt?

Från och med årgång 2012 är det inte bara druvorna som är ekologiskt odlade utan vi har nu även ”ekologiskt vin”.  Det finns ju en mängd olika tillsatser och ingrepp som kan användas under vinifikation och lagring och som gör att vinet får den smakprofil som producenten vill ha. EU har bestämt vad som är förbjudet för de ekologiska vinerna.

Men även här känns det ibland lite godtyckligt. Varför är flashpastörisering förbjudet men omvänd osmos tillåtet? Varför är tillsats av socker i musten för att höja alkoholhalten tillåtet, men att använda vakuumdestillering för att minska alkoholhalten förbjudet?

Reglerna inne i källaren ska passa alla sorters ekologiska producenter, de små odlarna som gör karaktärsfulla, personliga viner, och även producenter som massproducerar strömlinjeformade, billiga viner. Ekologiska viner finns i alla prislägen och varianter. Precis som i den konventionella vinvärlden.

Det som är allra viktigast: personen

Många ekologiska odlare anser att reglerna är alldeles för generöst satta och arbetar därför också mycket mer restriktivt. Så till slut blir det ändå den enskilde odlaren som bestämmer vilket sorts vin han vill göra. Som i så många andra fall när det gäller vin är det klokt att inte bara titta på etiketten. Det är ännu viktigare att veta vilken producent som ligget bakom vinet, och vilka värderingar han har.

Utanför EU är reglerna ibland annorlunda, t ex i USA. Och i en del länder så har man ännu inga regler.

Biodynamiskt, naturligt, hållbart med mera

Ekologisk odling är ett nytt fenomen som har fått mycket uppmärksamhet. Utvecklingen går fort framåt och det har varit omöjligt att vara heltäckande. Vi har försökt att ge en så rättvis bild som möjligt av både ekologisk, biodynamisk, naturlig och hållbar vinodling. Alla tror passionerat på sin modell, de har många likheter och de inspireras av varandra.

Vad som är bäst kan vi egentligen inte svara på. Det blir upp till odlarna själva att övertyga oss.

Alla dessa vinproducenter

I del 2 av boken låter vi ett antal ekologiska och biodynamiska producenter komma till tals och berätta varför de har valt att arbeta som de gör. Det är viktigt, tycker vi, att lyssna på odlarna och höra deras åsikter. Tonvikten ligger på odlare i Frankrike vilket till viss del beror på att vi bor i Frankrike sedan många år. Men även på att Frankrike är ett av de länder som kommit längst vad gäller ekologisk eller miljövänlig vinodling. Vi vill gärna poängtera att urvalet är starkt begränsat. De flesta av producenterna är sådana som vi känner till väl, till exempel därför att de ofta förekommer på programmen på de vinresor som vi organiserar.

Vi har fått utelämna många som vi gärna skulle ha haft med. Men boken har bara ett visst antal sidor. Vi har valt att ge läsaren några exempel, smakprover, som kanske kan locka till fler upptäckter.

Och vad händer sedan?

En sak är i alla fall säker. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen under de närmaste åren. Förmodligen kommer nya produkter för ekologisk odling att tas fram. Kanske får man fram ett bra alternativ till koppar. Kanske inser man att man bör plantera druvsorter som är mer motståndskraftiga mot olika sjukdomar. Kanske visar det sig att energi- och vattenåtgången egentligen är de största miljöfrågorna för vinindustrin. Debattens vågor kommer att gå höga de närmaste åren om allt som rör ekologiskt, hållbart, biodynamiskt och naturligt.

Paris den 10 maj, 2012
Britt Karlsson
Per Karlsson

 

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!