TopMenuSW

Världens vinkonsumtion 2000-2012

Global vinkonsumtion: vem dricker mest vin?

Den globala vinkonsumtionen var stabil 2012, på 243 Mhl. Sedan 2000 har vinkonsumtionen ökat något, upp 8 %. Efter en rekordnotering på 255 Mhl 2007 har den gått ner, men med en stabil siffra för 2012 verkar den nedåtgående trenden ha brutits. De europeiska länderna, traditionella stora vindrickare, minskar sin förbrukning, men Frankrike behåller sin förstaplats (för tillfället). USA kommer snart sannolikt att bli den största enskilda marknaden för vin. Tillsammans med Ryssland, Kina, Storbritannien och Australien är det också en tillväxtmarknad.

Nu är det dags för det riktigt roliga: vinkonsumtion. Jag har tidigare tittat på global vingårdsareal, druvproduktion, och vinproduktion.

Alla siffror kommer från den senaste OIV-rapporten (International Organisation of Vine and Wine).

Global vinkonsumtion var stabil under 2012 på 243 miljoner hektoliter. Sedan 2000 har utvecklingen gått uppåt och ökat från 226 Mhl 2000. Efter en rekordnotering på 255 Mhl 2007 har den gått ned till drygt 240 Mhl och har varit praktiskt taget konstant under de senaste fyra åren.

Den globala vinkonsumtionen har ökat med 8 % sedan 2000 från 226 Mhl till 243 Mhl.

Global wine consumption 2000-2012

Global wine consumption 2000-2012, source: OIV

De globala trenderna för vinkonsumtionen liknar de övriga delarna av denna rapport: Europa minskar, konsumerar mindre och mindre vin och resten av världen ökar. År 2000 stod Europa för 69 % av den globala vinkonsumtionen men år 2012 endast 62 %.

Landet som dricker mest vin: Frankrike, men inte länge till

I motsats till viss annan statistik visar dessa siffror från OIV fortfarande Frankrike som det största landet för vinkonsumtion 2012. USA kommer på andra plats. (Vissa källor har placerat USA på första plats, som den största vinkonsumenten 2012.)

Trenden är ändå tydlig. Det är mycket troligt att USA kommer att bli den största vinkonsumenten 2013.

Den traditionella stora europeiska vindrickande länderna, och vinproducerande, uppvisar en krympande konsumtion:

 • Frankrike, -12 % under perioden
 • Italien, -27 %
 • Spanien, -34 %

Marknaderna med den tillväxten har varit

 • Ryssland, +121% under perioden
 • Kina, +67%
 • Kanada, +62%
 • Australien, +38%
 • USA, +37%

De tio största vinkonsumerande länderna, total volym, med utvecklingen för varje (procentsatsen visar förändringen 2000-2012):

 1. Frankrike: 30,2 Mhl, -12 %
 2. USA: 29 Mhl, +37 %
 3. Italien: 22,6 Mhl, -27 %
 4. Tyskland: 20 Mhl, -1 %
 5. Kina: 17,8 Mhl, +67 %
 6. Storbritannien, 12,5 Mhl, +29 %
 7. Ryska Federationen: 10,4 Mhl, +121 % (!)
 8. Argentina: 10 Mhl, -20 %
 9. Spanien: 9,3 Mhl, -34 %
 10. Australien: 5,4 Mhl, +38 %
Major wine consuming countries 2000-2012

Major wine consuming countries 2000-2012, source: OIV

Största konsumtion per capita: Traditionella vinländer fortfarande i täten

Lika intressant (eller kanske ännu mer) är att titta på hur konsumtionen ser ut per capita. Även om de traditionella ”Gamla Världens” vinländer har haft sjunkande siffror så är de fortfarande i täten.

Topp tio vinkonsumerande länder, per capita:

 • Luxemburg, 50,7 liter vin per capita per år
 • Frankrike, 47,7 l/c
 • Portugal, 42,5 l/c
 • Italien, 37,1 l/c
 • Kroatien, 34,4 l/c
 • Slovenien, 33,1 l/c
 • Danmark, 32,6 l/c
 • Österrike, 29,7 l/c
 • Belgien, 27,8 l/c
 • Grekland, 25,6 l/c

(Det påpekas ibland att siffran för Luxemburg antagligen är en överskattning. Det är jämförelsevis billigt där så mycket av den alkohol som köps är kanske inhandlat av besökare från grannländerna.)

De därefter följande tio, plats 11 till 20, enligt OIVs statistik:

 • Argentina, 24,4 l/c
 • Tyskland, 24,4 l/c
 • Australien, 23,5 l/c
 • Nederländerna, 22,8 l/c
 • Ungern, 21,1 l/c
 • Sverige, 21,1 l/c
 • Spanien, 19,9 l/c
 • Storbritannien, 19,9 l/c
 • Irland, 17,5 l/c
 • Tjeckien, 17,4 l/c

USA kommer först på 23:e plats med 9,2 l/c.

Ryssland är nummer 24 med 7,3 l/c, men växer snabbt som nämnts ovan.

Vinkonsumtionens tillväxtmarknader

Den största tillväxten i totala volymen har varit i Ryssland, där den ökat med fantastiska 121 % under perioden.

Konsumtionen ökade dock framför allt under den första halvan av 00-talet (då alltså med ännu mer imponerande tillväxtsiffror). Sedan 2006 har per capita liksom den totala konsumtionen i Ryssland varit ganska stabil och till och med sjunkit något. En återspegling av det plötsliga avstannadet som den ryska boomen drabbats av i mitten av 00-talet?

Kina växer stadigt under perioden, +67 % totalt. Det återstår att se vad som kommer att hända under 2013 eftersom många indikatorer tycks peka på en avtagande tillväxt i Kina.

Tillväxten av den totala volymen i USA har varit stabil under perioden (+37 % 2000-2012).

Storbritannien visar en liknande bild som Ryssland… Det var en snabb tillväxt fram till 2007 men sedan har konsumtionen gått ned. Under hela perioden nådde tillväxten 29 %.

Eller i grafisk form (ej alla länder):

Wine consumption growth rates

Wine consumption growth rates, source OIV

Vinkonsumtionen i Sverige

Det kan vara intressant att ta en extra titt på den svenska vinkonsumtionen.

Sverige är inte bland de 18 största vinkonsumerande länderna i absoluta tal. (Dess position framgår inte av OIVs siffror.)

Vad gäller vinkonsumtion per person kommer Sverige på 16e plats med 21,1 liter per invånare.

Vinkonsumtionen har gått upp med 59% mellan 2000 och 2012. Trenden har varit oregelbunden, med en stadig ökning mellan 2000 och 2002 och en kraftig ökning under 2007 och 2008.

Men sedan 2008 har konsumtionen per capita i Sverige varit stabil och till och med marginellt krympt. 2012 hade den har sjunkit med 2,7 % från rekordåret 2008.

Swedish wine consumption 2000-2012

Swedish wine consumption 2000-2012, source: OIV

Det har hävdats (och jag kommer att återkomma till detta i en annan artikel) att den kraftiga ökningen under ’07 och ’08 kan ha berott på den (mycket partiella) avregleringen av den svenska alkoholmarknaden som skedde vid den tiden, och att den oförändrade konsumtionen efter de åren beror på att den (marginellt) friare alkoholmarknaden tappat sitt ”nyhetsvärdet” efter att de något liberalare alkoholreglerna införts runt 2006/2007.

Det har förts fram som ett exempel på en lyckad avreglering av alkoholmarknaden och av borttagandet av vissa restriktioner. Det bör noteras att denna avreglering, till en stor del, var påtvingad Sverige på grund av Eus regler om ”den öppna marknaden”, och att det inte var ett initiativ från svenska politiker för att avreglera. Svenska politiker är tvärtom fortfarande till stor del förespråkare för en restriktiv och hårt reglerad alkoholmarknad.

Mer

Detta är den fjärde artikeln i serien om statistik om global vingårdsareal, druvodling, vinproduktion, vinkonsumtion och handel, baserat på den senaste OIV rapporten.

Källa: Alla sifferuppgifter kommer från OIV, International Organisation of Vine and Wine.

Du kan förbättra världens vinkonsumtion snabbt genom att komma på en vinresa till ett vindistrikt med BKWine. Du kommer att få tillfälle att konsumera ett stort antal olika viner.

This post is also available in: Engelska

, , , , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!