TopMenuSW

Vinet i världen 2010 – statistik

Statistik och siffror om vinets värld 2010: planterad areal vingårdar, vinproduktion, vinkonsumtion, vinexport och vinimport. (Sammanfattning av tidigare publicerad statistik. Källa för alla siffror: OIV.)

Världens areal vingårdar 2010

Världens totala vingårdsareal minskade under 2010 till 7,6 miljoner hektar, en minskning med ca 10 000 ha. ”Gamla världen” är fortfarande dominerande i statistiken men Nya Världen vinner andelar: drygt nio procentenheter på femton år. Så här fördelar det sig:

 1. Europa: 57%
 2. Asien: 22%
 3. Amerika: 13%
 4. Afrika: 5%
 5. Oceanien: 2,7%

Vingårdsarealen har minskat stadigt sedan 2003 då den nådde en topp på 7,9M ha. De stora ”förlorarna” är det traditionella stora vinländerna: Spanien, Frankrike, och Italien.

De tolv länder med mest vingårdsmark är:

 1. Spanien: 1082 Mha
 2. Frankrike: 825 kha
 3. Italien: 798 kha
 4. Turkiet: 505 kha
 5. Kina: 490 kha
 6. USA: 404 kha
 7. Iran: 300 kha
 8. Portugal: 243 kha
 9. Argentina: 228 kha
 10. Rumänien: 204 kha
 11. Chile: 200 kha
 12. Australien: 170 kha

Som du kan se är statistiken i själva verket på druvodlingsareal. Vissa av länderna odlar mycket druvor men gör lite vin.

Pinot noir grapes in the vineyard in Alsace

Pinot noir grapes in the vineyard in Alsace, copyright BKWine Photography

Världens vinproduktion 2010

Precis som fallet är med vingårdsareal så föll världens vinproduktion under 2010. Den totala volymen vin som producerades under 2010 uppskattas till 263 miljoner hektoliter, en minskning från en bit över 270 Mhl 2009.

Så här fördelar det sig på kontinenterna:

 1. Europa: 66%
 2. Amerika: 19%
 3. Asien: 5.5%
 4. Oceanien: 5%
 5. Afrika: 4%

Nya Världen har knappat in på den gamla med 7 procentenheter på femton år. Världens vinproduktion nådde en topp 2004 på strax under 300 Mhl.

Världens tolv största vinproducerande länder 2010 var (”OIV prognos”):

 1. Italien: 48.6 Mhl
 2. Frankrike: 45.3 Mhl
 3. Spanien: 36.1 Mhl
 4. USA: 19.6 Mhl
 5. Argentina: 16.3 Mhl
 6. Kina: 13 Mhl
 7. Australien: 11.2 Mhl
 8. Sydafrika: 9.2 Mhl
 9. Chile: 8.8 Mhl
 10. Ryssland: 8.2 Mhl
 11. Tyskland: 7.2 Mhl
 12. Portugal: 6.8 Mhl

Det är intressant att notera att Kina har gått upp till att bli världens 6e största vinproducent. Det är mycket prat idag om Kina som en stor vinköpare (en stor marknad) men man håller uppenbarligen också på att bygga upp en omfattande kinesisk vinproduktion. Kina har gått om både Australien, Sydafrika och Chile.

Världens vinkonsumtion

I motsats till världens vingårdsareal och vinproduktion, som minskade, såg det positivt ut för världens vinkonsumtion 2010: det blev en liten uppgång till 238 miljoner hektoliter. Världens vinkonsumtion nådde en topp 2007 på runt 250 Mhl och sjönk sedan kraftig 2008 och 2009. Den nedåtgående trenden avstannade 2010 då konsumtionen blev i stort sett samma som 2009.

Gamla Världen är den klart största konsumenten. Man står för 65% av totalen, även om det är en nedgång med 7 procentenheter på 15 år:

 1. Europa: 65%
 2. Amerika
 3. Asien: 7.9%
 4. Afrika: 2.9%
 5. Oceanien: 2.7%

Utvecklingen skiljer sig dramatiskt i olika delar av världen:

I de traditionella vinproducerande länderna sjunker konsumtionen: Frankrike, Italien och Spanien har alla haft kraftiga minskningar.

De stora tillväxtmarknaderna för vinkonsumtionen är USA, Kina, Australien, Ryssland och (kanske förvånande) Storbritannien (på längre sikt). USA gick om Italien 2006 (så båda länderna drack 27 Mhl vin) och kommer att gå om Frankrike som den största konsumenten om trenderna fortsätter.

Här är de tolv största länderna vad gäller vinkonsumtion (2010):

 1. Frankrike: 29.4 Mhl (trend: -)
 2. USA: 27.1 Mhl (+)
 3. Italien: 24.5 Mhl (-)
 4. Tyskland 20.2 Mhl (+)
 5. Kina: 14.3 Mhl (+)
 6. UK: 13.2 Mhl (=/+)
 7. Spanien: 10.9 Mhl (-)
 8. Argentina: 10 Mhl (-)
 9. Ryssland: 9.7 Mhl (short term -, longer +)
 10. Australien: 5.3 Mhl (+)
 11. Portugal: 4.4 Mhl (-)
 12. Kanada: 4.4 Mhl (+)

Världens vinexport

Det är när man tittar på siffrorna för världens vinexport (internationell handel med vin) som man ser de verkliga tillväxtsiffrorna. Vinet konsumeras mer och mer i andra länder än där det produceras. Det är två huvudsakliga drivkrafter bakom detta: De stora producentländerna konsumerar väsentligt mindre vin idag. Dessutom så har det dykt upp ett flertal ”nya” vinproducerande länder där produktionen ökat kraftigt men där man fortfarande konsumerar ganska lite vin i landet.

Låt oss ta en titt på några av länderna, med en tillbakablick över perioden 2002 till 2010:

Italien: stadig uppgång, speciellt under senare år. Har blivit största exportören.

Spanien: har ökat sin export kraftigt (>+50 %) under perioden och är nu andra största exportör.

Frankrike: Var tidigaste störst på export men vinexporten har sakta minskat. Ingen dramatisk nedgång dock: 12 % över perioden. Är nu 3e störst.

Efter dessa tre ”stora” kommer en grupp länder som har haft imponerande framgångar för sin vinexport: Australien, Chile, USA, Sydafrika, Argentina, Nya Zeeland och, kanske lite märkligt, även Tyskland.

Den stora förloraren relativt sett, i marknadsandelar, är alltså Frankrike, även om exporten i absoluta tal inte sjunkit så dramatiskt.

Här är listan med de tolv största exportländerna 2010:

 1. Italien: 20.6 Mhl (trend: +)
 2. Spanien: 17.1 Mhl (+)
 3. Frankrike: 13.5 Mhl (-)
 4. Australien:7.8 Mhl (+)
 5. Chile: 7.3 Mhl (+)
 6. USA: 4.1 Mhl (+)
 7. Sydafrika: 3.9 Mhl (+)
 8. Tyskland: 3.8 Mhl (+)
 9. Argentina: 2.7 Mhl (+)
 10. Portugal: 2.6 Mhl (-)
 11. Nya Zeeland: 1.4 Mhl (+)
 12. Moldavien (!): 1 Mhl (-)

Vinimporten

Eftersom vinexporten ökar så går även vinimporten upp. Under perioden 1995 till 2010 har den ökat från 48 miljoner hektoliter till nästan det dubbla: 87 Mhl. De som köper vin på den internationella marknaden är framför allt Gamla Världen: idag är 70 % av vinimporten till länder i Europa (inkl. intra-Europa), vilket dock är en minskning från 83 % 1995. Här är listan med de 14 största importländerna:

 1. Tyskland: 14.2 Mhl (trend ‘05-‘10: +)
 2. UK: 12.5 Mhl (+)
 3. USA: 9.3 Mhl (+)
 4. Ryssland: 5.5 Mhl (-)
 5. Frankrike: 4.5 Mhl (-)
 6. Kanada: 3.5 Mhl (+)
 7. Nederländerna: 3.3 Mhl (-)
 8. Belgien: 3 Mhl (+)
 9. Kina: 2.9 Mhl (+)
 10. Japan: 2 Mhl (+)
 11. Danmark: 2 Mhl (+)
 12. Schweiz: 1.9 Mhl (+)
 13. Italien: 1.7 Mhl (-)
 14. Portugal: 1.6 Mhl (+)

Det är kanske förvånande att Tyskland är på första plats, men man har varit etta ganska länge.

De största ökningarna har varit för USA, Kanada och Kina. Kina är fortfarande (2010) ganska litet importland, med endast en niondeplacering, men landet har ökat sin import dramatiskt från nästan ingenting 2002. Om trenden fortsätter (vilket många vinproducenter hoppas) så kommer man snabbt att klättra upp i listan.

This post is also available in: Engelska

, , , , , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!