Systembolaget ”polisanmäler” City Gross. Men varför?

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Ordningsman i skolan, ansvarsfull monopolist, angivare eller vad ska man tro om Systembolaget idag?

Sculpture on the facade of the corporate head office of Systembolaget
Sculpture on the facade of the corporate head office of Systembolaget

I ett pressmeddelande nyligen meddelade Systembolaget att man polisanmäler City Gross. City Gross har nyligen startat ett samarbete med Winefinder för att deras kunder ska kunna beställa vin, från Winefinder AS i Danmark (en av de nya nätvinhandlarna), i samband med att de beställer mat.

Enligt aktuell svensk lag anser de flesta sansade bedömare att detta är lagligt, i enlighet med den svenska lagen om ”distanshandel”.

Och för övrigt är det även lagligt i andra former – även inte s.k. ”distanshandel” – om köparen uppfyller vissa villkor, t.ex. att säljaren är inom EU men utanför Sverige. (Det är viktigt att komma ihåg att ”distanshandel” inte är det enda lagliga sättet att köpa vin från utlandet, till skillnad från vad vissa nätvinhandlare ibland vill få oss att tro. Se t.ex.: Att köpa vin direkt från vinproducent eller vinhandlare i utlandet: direktimport.)

Systembolaget är dock tydligen av en avvikande uppfattning.

Vad som är lite svårt att förstå är dels på vilket sätt man menar att det strider mot lagen, eftersom distanshandel existerar sedan ett flertal år och inte har lett till några rättsliga processer. Av allt att döma lagligt alltså.

Det är också svårt att förstå varför just systembolaget ska agera i frågan. Det kan visserligen vara så att man vill eliminera en konkurrent, men i övrigt ligger det knappast i Systembolagets roll att agera polis, åklagare, eller domare i alkoholpolitiska frågor.

Så jag frågade Systembolaget dessa två frågor.

Här är svaren som jag fick från Systembolagets pressavdelning (i form av Björn Lundkvist, Projektledare alkoholforskning, Kommunikationsavdelningen):

”Systembolaget polisanmäler City Gross”:

Fråga: Vad anmäler ni City Gross för? Hur menar ni mer precist att de bryter mot lagen?

Svar: ”Sveriges regering och riksdag har beslutat att Systembolaget ska ha ensamrätt på försäljning av sprit, vin och starköl till konsument i Sverige. Svenska privatpersoner har rätt att importera alkohol och låta t ex ett transportföretag sköta transporten. Men det innebär inte att företag har rätt att vid sidan av Systembolaget bedriva förmedling eller försäljning av alkohol till konsument. Vi kan inte tänka oss att det är lagligt. Det kan inte varit lagstiftarens mening att tillåta denna typ av verksamhet.”

Fråga: På vilket sätt motiverar ni att just detaljhandelsföretaget Systembolaget polisanmäler City Gross? På vilket sätt ligger det i Systembolagets uppdrag?

Svar: ”Från Systembolagets sida har vi en skyldighet att försvara det uppdrag som vi har fått av riksdag och regering – att upprätthålla ett detaljhandelsmonopol för att minska alkoholskadorna och värna folkhälsan. Det betyder att vi inte ska ha konkurrenter. Alkohollagen är tydlig på den punkten; Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige. Därför har vi valt att polisanmäla.”

Man kan undra hur Systembolaget kan veta vad ”lagstiftarens mening” är. Sverige öppnade sina gränser för distanshandel på grund av krav från EU (tack EU!). Det är med andra ord en lagstiftningsfråga som sträcker sig utanför Sveriges gränser och som handlar om den öppna inre marknaden inom EU.

Som medlem i EU är Sverige skyldigt att i möjligaste mån eliminera diskriminerande handelshinder. Vilket gynnar alla konsumenter. I detta fall gynnar det alla vinälskare som bl.a. får tillgång till ett mycket större vinutbud än det mycket begränsade sortiment som finns på Systembolaget.

Det är också ett mycket märkligt sätt att tolka sitt uppdrag, som om det vore Systembolagets skyldighet att utkräva tolkningsföreträde för lagar, tolkningsprioritet framför politiker och tolkningsprioritet framför svenska domstolar. Däremot är det ju lätt att förstå att Systembolaget, som många andra vinstdrivande företag, gör sitt bästa för att eliminera konkurrenter.

Men här går man kanske lite över gränsen…

Uppdraget är förvisso att bedriva detaljandel, så som monopolist på butikshandel med alkoholdrycker, och att göra det med minsta möjliga effekt på svenska folkhälsan, samt i viss utsträckning att informera om alkoholens skadeverkningar.

Men det är svårt att se att Systembolagets uppdrag omfattar att ta sig rollen som polis, åklagare, och lagtolkare (domstol).

Fler artiklar på samma ämne:

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on email

2 svar

 1. På vilket sätt tar sig Systembolaget rollen som polis, åklagare och domstol? De har anmält vad de uppfattar som ett brott. Att anmäla är väl inte detsamma som det du beskriver. Och hur kan en anmälan om brott mot alkohollagen ligga utanför Systembolagets uppdrag? Vilsen skribent…

  1. Det ligger inte i Systembolagets uppdrag att förfölja andra som är verksamma i alkoholbranschen eller livsmedelsbranschen med polisanmälningar och liknande.

   Systembolaget har till uppdrag att driva detaljhandel mer alkoholdrycker. Det är inte alls i deras uppdrag att se till att andra följer lagen eller att göra lättvindiga polisanmälningar i IOGT-NTOs anda..

   Systembolaget har vid upprepade tillfällen under senare tid förklarat hur olaglig bl.a. ”nätvinhandlarnas” verksamhet är (enligt Systembolagets uppfattning). Uppenbarligen anser sig Systembolaget veta hur lagen ska tolkas bättre än vad polis och åklagare gör.

   Är det någon som är vilsen så är det nog Systembolaget som förlorat förståelsen för vad deras roll och ansvar är.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine: