Myter om vin: “det är förbjudet att bevattna i vingården”

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Sanning: Bevattning är tillåten, men det är strikt reglerat

Det är en seglivad myt att det är förbjudet att bevattna i vingården i Europa. Förr i tiden var reglerna striktare, med vissa förbud, även om det i viss utsträckning alltid varit tillåtet. Men idag är det tillåtet, men strikt reglerat.

Genom att bevattna så kan man öka produktionen. Vinrankan suger upp vattnet och druvorna blir större och vips får man mer vin, men av lägre kvalitet. Det är orsaken till att det finns restriktioner, och till att det förr i tiden var ”förbjudet”.

Det var förr i tiden förbjudet för appellation contrôlée-viner, men för enklare viner kunde det vara tillåtet. (Det jag beskriver här är reglerna i Frankrike. I t.ex. Italien och Spanien kan reglerna vara något annorlunda.)

Vineyard, merlot, with irrigation system at Kir-Yianni Winery, Naoussa, Macedonia, Greece
Vineyard, merlot, with irrigation system at Kir-Yianni Winery, Naoussa, Macedonia, Greece, copyright BKWine Photography

Vattenstress

Men bevattning kan också ha positiva effekter. Är det till exempel brist på nederbörd så kan druvans mognad blockeras. Druvan kan drabbas av ”vattenstress”, vilket snarare är stress på grund av brist på vatten. Det var just det som hände den mycket varma och torra sommaren 2003. Det var varmt och soligt men druvorna mognade inte som de skulle, helt enkelt för att det var allt för varmt och framför allt torrt. Då stänger vinrankan ner mognadsprocessen för att spara vatten så att den inte dör av torka. Resultatet blev, trots den soliga sommaren, druvor som inte hade en balanserad mognad vid skörden. Omogna druvor trots bra väder.

Det var startskottet för diskussionen om att liberalisera reglerna om bevattning. Hade det 2003 varit tillåtet att bevattna så hade man kunnat undvika de omogna och uttorkade druvorna som blev resultatet i många fall.

Så några år senare, 2007, blev det tillåtet att bevattna även i appellation contrôlée-vingårdar. Men givetvis under strikta regler, t.ex. ingen bevattning efter 15 augusti. Varje appellation kunde också ha striktare regler som begränsade det mer.

Nya regler för bevattning

Just i dagarna har INAO, Institut nationale de l’origine et de la qualité (tidigare kallat Institut nationale des appellations d’origine) beslutat om nya regler för bevattning som bland annat innebär:

  • Man får nu bevattna från 15 juni fram till skörden (alltså inte längre begränsat till 15 augusti). Just i slutfasen kan druvornas mognad blockeras av mycket varmt och torrt väder (som t ex 2017) vilket man kan undvika med lite bevattning nära skörden.
  • Man får numera använda sig av nedgrävda bevattningssystem. Tidigare var det bara tillåtet med droppbevattning upphängd i spaljén, eller vattenspridarbevattning (ovanligt).
  • Men olika regler för avkastning gäller där man bevattnat och inte bevattnat. Där man bevattnar får man inte skörda mer än grundavkastningen (rendement de base); där man inte bevattnat kan man få överstiga grundavkastningen. Detta är förstås till för att förhindra att man pumpar upp volymen med allt för frikostig bevattning.

Detta gäller alltså för appellation protégée (även kallat appellation contrôlée). En AOP/AOC-region kan välja att ha striktare regler. Läs mer om de nya reglerna på https://www.vitisphere.com/actualite-86036-Les-AOC-gagnent-un-peu-de-liberte-dirriguer.htm.

Mer liberala regler gäller för de lägre kategorierna: IGP (indication géographique protégée, som tidigare kallades vin de pays; samt för vin de france, tidigare kallat vin de table).

Så visst är det tillåtet att bevattna i vingårdarna i Europa, men inte hur som helst.

Och det kan vara värt att påpeka att en vingård mycket väl kan vara utrustad med ett bevattningssystem men att det inte (eller sällan) används. Det kan vara så att man installerar det men bara använder det mycket, mycket torra år, annars inte.

Vineyard with irrigation in the Strantza village near Naoussa, Macedonia, Greece
Vineyard with irrigation in the Strantza village near Naoussa, Macedonia, Greece, copyright BKWine Photography
Drip nozzle, on a viner irrigation system at Kir-Yianni Winery, Naoussa, Macedonia, Greece
Drip nozzle, on a viner irrigation system at Kir-Yianni Winery, Naoussa, Macedonia, Greece
Vines with irrigation tubing. Bacalhoa Vinhos, Azeitao, Portugal
Vines with irrigation tubing. Bacalhoa Vinhos, Azeitao, Portugal, copyright BKWine Photography

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on email

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine: