TopMenuSW

Är ekologisk vinodling egentligen möjlig? | Britt på Forbes

Visst är det möjligt. Det visar en mängd ekologiska producenter runt om i världen. Men de är få än så länge. Runt 8 procent i Europa och lite lägre för resten av världen. Så frågan borde lyda: Är ekologisk vinodling möjlig i större skala?

Ett svårt år som 2016 är det många i Frankrike som ställer sig den frågan. Kan man klara sig utan att bespruta med konventionella produkter? Med konventionella produkter menar vi syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Dessa kan vara systemiska eller penetrerande och de får inte användas av ekologiska producenter. Koppar och svavel däremot är tillåtna i ekologisk odling. Dessa produkter är enbart kontaktverkande.

Detta är den svenska versionen av Britts artikel ”Is Organic Viticulture Really Possible?”, ursprungligen publicerad på Forbes.com.

Efter en vår och försommar med regn och kyla har mildiou-attackerna varit svåra i Bordeaux och även i andra regioner i Frankrike och i Europa. Mildiou är en svampsjukdom och kan i viss mån bekämpas med besprutning av koppar, vilket är vad de ekologiska odlarna gör. Men vid svåra attacker är de konventionella produktionerna mycket effektivare, tycker de flesta vinproducenter i Bordeaux.

Spraying vines with a vineyard tractor

Spraying vines with a vineyard tractor, copyright BKWine Photography

Mildiou är en svampsjukdom som har kommit till Europa från Amerika. Den upptäcktes för första gången i Frankrike 1878. De amerikanska vinrankorna är relativt resistenta mot mildiou men så är alltså tyvärr inte fallet med Vitis vinifera, den europeiska vinrankan. Den kan drabba vinrankan under hela växtsäsongen när vädret är svalt och fuktigt.

Sjukdomen försenar mognaden och gör plantan känsligare. Det finns preventiva åtgärder som vinbonden kan göra för att försena uppkomsten eller minska intensiteten i attackerna. Inte minst gäller det att hålla bladverket luftigt och glest så att det snabbt torkar upp efter regn. Att hålla låg avkastning så att man inte tröttar ut vinrankan är enligt många ekologiska odlare det allra bästa sättet att slippa problem med sjukdomar.

Att de ekologiska odlarna använder kopparbesprutning är kontroversiellt. Visserligen råder det delade meningar om hur farligt koppar är för jorden men de flesta är överens om att det inte är ofarligt. EU-kommissionen har under flera år försökt sänka den tillåtna maxgränsen för de ekologiska odlarna. Idag är den 6 kilo koppar per år och per hektar (eller egentligen 30 kilo per hektar utspritt på fem år). ANSES, ett franskt miljöorgan, anser att gränsen borde sänkas till 4 kilo. De ekologiska odlarna anser inte att de kan klara sig med mindre än 6 kilo.

Men en del ekologiska odlare gör det. Är man biodynamiskt certifierad (av Demeter eller Biodyvin, det två viktigaste certifieringsorganisationerna för biodynamiskt) så har man rätt till enbart 3 kilo koppar per år och per hektar.

Och är man i ett torrt och varmt klimat är det naturligtvis enklare.

Men alla är inte övertygade om att ekologiskt är det bästa. Olika hållbarhetsprogram blir mer och mer populära bland vinodlarna, som integrated pest management (IPM) och det franska HVE (haute valeur environnementale). I alla hållbarhetsprogram handlar det om att jobba preventivt, precis som i ekologisk odling. Men konventionella produkter är tillåtna om behovet finns. Vissa tycker inte det är värre än att använda koppar. Och, menar de, dagens syntetiska produkter kan inte jämföras med de som användes för 20-30 år sedan.

En mycket stor del av besprutningen i vingårdar görs mot svampsjukdomar, främst mildiou, oidium och botrytis.

Även herbicider, kemiskt ogräsborttagningsmedel, används flitigt även om fler och fler vinodlare går över till att låta gräset växa fritt i vingården eller planterar en täckgröda.

A vineyard with grass between the rows

A vineyard with grass between the rows, copyright BKWine Photography

Att få bort de konventionella produkterna – och kopparn – kommer att bli tufft, för att inte säga omöjligt. I alla fall med dagens druvsorter.

Men en diskussion har på allvar startat i Frankrike om svampresistenta druvsorter. Detta är korsningar mellan amerikanska och europeiska druvsorter. Korsningarna har gjorts i flera olika led och de har kanske upp till 70 % av den europeiska vitis vinifera i sig för kvalitetens skull. Men de har ändå en god resistans mot svampsjukdomar.

Kan vi tänka oss att offra cabernet sauvignon i Bordeaux och chardonnay i Champagne för att slippa tonvis med besprutning?

Detta är den svenska versionen av Britts artikel ”Is Organic Viticulture Really Possible?”, ursprungligen publicerad på Forbes.com.

This post is also available in: Engelska

, , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!