TopMenuSW

The Wine Economist om vår bok om ekologiskt (mm) vin: ”en bra bok, värd din uppmärksamhet”

Jag såg nyligen en fin recension, skriven av The Wine Economist, om vår bok Biodynamic, Organic and Natural Winemaking: Sustainable Viticulture and Viniculture. Boken är den engelska översättningen av den svenska Vinet och miljön, ekologiskt, biodynamiskt och naturligt.

the-wine-economist-logoMike Veseth, The Wine Economist, är professor emeritus i internationell politisk ekonomi vid universitetet i Puget Sound. Han är också författare till två böcker, Wine Wars och Extreme Wine. Idag har jag intrycket att han är mer involverad i vin än i utbildning… Hans vinblogg, The Wine Economist, är en av de mest originella och intressanta vin bloggar som finns.

Lite utdrag ur recensionen:

The Wine Economist book review

The Wine Economist book review

Det är verkligen inte så lätt att vara ”grön” om du är en vinodlare eller vinmakare. Under en lång tid var gröna viner (ekologiska, biodynamiska, hållbara och så vidare) inte en särskilt dynamisk kategori här i USA. […] Viss forskning indikerade faktiskt att [konsumenterna] faktiskt värderade [gröna viner] mindre än andra viner. […] Mycket annorlunda än i Europa, där ”eko”-viner är en stark kategori. Detta håller på att förändras och jag förväntar mig att se försäljningen av gröna viner växa, om än från sin nuvarande liten bas. Den dynamiska drivs av både utbud och efterfrågan. […]

Jag förväntar mig att se grön vinförsäljning växa, om än från sin nuvarande lilla bas. Den dynamiken drivs av både utbud och efterfrågan. På utbudssidan, fler och fler vinproducenter vill helt enkelt vara ”gröna” – de ser det som det bästa sättet att driva sin affärsverksamhet, särskilt på lång sikt – och vill tydliggöra detta faktum och hjälpa till att utveckla marknadskategorin. […]

Britt och Per Karlssons […] bok […] är en välkommen introduktion till gröna viner. Dess spännvid är bred, inklusive ekologisk, biodynamisk, hållbar och naturlig vinodling och vinframställning. Karlssons ger bra djup och detaljrikedom, inklusive vetenskapen, ekonomi och det politiska regelverket för grönt vin idag. Teori och praktik, precis vad du behöver. […]

Boken är tydligt skriven och organiserad och överdådigt illustrerad med färgfoton som är både vackra och informativa. Jag lärde mig något nytt i varje kapitel, men jag var särskilt intresserad av avsnittet om biodynamik. Kombinationen av grundlig forskning och personliga intervjuer med odlare och vinmakare gjorde detta material levande för mig. […]

Karlssons presenterar all denna information på ett objektivt och ifrågasätter öppet några av de mest extrema påståenden förespråkare för ”gröna” viner, men jag tror inte att du skriver en bok som denna om du inte tror att det finns något förnuftigt i själva begreppet. […]

Detta är en bra bok som är värd din uppmärksamhet.

Stort tack till Mike Veseth för dessa vackra ord. Klicka till The Wine Economist blogg och läsa hela recensioinen: Not That Easy Being Green (Wine).

I samma inlägg recenserar Mike även en annan bok, av John Kiger: A Vineyard Odyssey: The Organic Fight to Save Wine from the Ravages of Nature. Mycket annorlunda men på samma ämne. Intressant att se vad The Wine Economist har att säga om den.

Jag tycker det också är värt att resonera lite kring några av de kommentarer som Mike gjorde i sin recension.

”Europa” är inte Europa

Det ”dåliga rykte” som gröna produkter har lidit av, så som han beskriver det i USA, är mycket likt hur det har varit, och i viss mån fortfarande är ”i Europa”. ”Europa” är mycket långt ifrån att vara homogent i detta avseende. Det är till exempel inte många år sedan gröna produkter hade ett dåligt rykte i Frankrike (där vi bor sedan många år). De såldes i speciella butiker där du såg smutsiga, skrumpna grönsaker och gammalt grönt bröd. Detta har förändrats under de senaste åren och gröna produkter är nu mycket mer accepterade i Frankrike och är av bättre kvalitet.

I andra länder är det olika från land till land. I Skandinavien (vår hemregion) har gröna produkter länge varit accepterat och ganska populärt, som jag tror att de också är i t.ex. Tyskland och Nederländerna. I vissa andra länder mycket mindre så.

Det är till exempel överraskande att även om Italien är högt upp på rankingen som producent av ”grönt vin” är det ovanligt att höra en italiensk vinproducent prata om att vara ekologisk.

Idag verkar det finnas en tendens till att grönt blir mer och mer accepterat, inte minst vad gäller vin. En bidragande orsak är kanske att det i dag är obligatoriskt att ange på etiketten att vinet är ekologiskt om du har en ekologisk certifiering.

Är ”gröna” viner drivna av utbud eller efterfrågan?

Till stor del verkar den ekologiska utvecklingen inom vinsektorn att drivas mer av utbudet snarare än av efterfrågan (utom på några få marknader). Det är ovanligt att höra en vinmakare säga ”jag gör ekologiskt vin eftersom det finns en större efterfrågan på marknaden för det”. Det händer, men inte ofta.

Det är betydligt vanligare att höra ”vi började med ekologiska metoder eftersom vi inte vill bespruta med dessa farliga medel och utsätta oss själva, våra barn, våra grannar och våra anställda för dem.”

Ekologiskt i USA: alltför hårda regler?

Ytterligare en kommentar: den typ av regler för ”ekologiskt vin” som för närvarande används i USA kan vara en av anledningarna till att ekologiska viner fortfarande är en mycket liten nisch i USA. Det finns fortfarande, tror jag, ganska få ekologiska viner som följer USDA förordningarna helt ut för ekologiskt vin.

I Europa finns idag en diskussion om att eventuellt göra de organiska reglerna strängare. ”Är kanske ekologiskt märkning allt för lätt att få idag?”, säger vissa. Kanske behövs den motsatta diskussionen i USA?

Här finns mer information om boken: : Biodynamic, Organic and Natural Winemaking: Sustainable Viticulture and Viniculture, och om den svenska upplagan Vinet och miljön.

Och här finns information om alla våra vinböcker.

Biodynamic, organic and natural winemaking. Sustainable viticulture and viniculture.

Biodynamic, organic and natural winemaking. Sustainable viticulture and viniculture.

Vinet och miljön. Ekologiskt, biodynamiskt och naturligt

”Vinet och miljön. Ekologiskt, biodynamiskt och naturligt”, boken om allt som handlar om miljö, hållbart och liknande runt vin.

This post is also available in: Engelska

, , , , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!