Systembolaget offentliggör regeringsbeslut innan de ens är tagna

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Hur kan det vara möjligt? Systembolaget publicerade ett pressmeddelande 4 januari om att en statlig utredning tillsätts om e-handel med alkohol. Regeringen diskuterar frågan – och tar kanske beslut – först idag, 9e januari.

Märklig beslutsprocess inom Regeringen och Systembolaget. Systembolaget vet vad som kommer att beslutas innan det ens fördragits i regringssammanträden. Läs mer om detta: En lektion i statligt beslutsfattande? (Bloggen En bättre dryckeskultur) En annan kommentator (Vintomas) spekulerar i om detta kan leda till att vinhandeln blir en valfråga: Äntligen! En valrörelse med alkoholpolitik och särskilt vinfrågor! Men det kanske är en överdriven förhoppning…

Detta är förstås ytterligare en sida av Systembolagets politiska arbete. Trots att de är ett aktiebolag och inte en myndighet eller politiskt parti så ägnar de sig till stor del åt politisk propaganda. Eftersom de är ett aktiebolag och inte en  myndighet så gäller förstås inte offentlighetsprincipen Ingen utomstående vet därför hur många tiotals (hundratals?) miljoner Systembolaget spenderar på politisk propaganda och lobbying.

Man kan bara få lite glimtar.

Nyligen gjorde de en julfilm som snarast fick en att tänka på propagandafilmer från andra världskriget, en epok då manipulation och propaganda dominerade. Tio miljoner kronor gick den på. För ett antal år sedan nämndes en siffra om flera tiotals miljoner per år i ”marknadsföring”. Marknadsföring är Systembolagsspråk för politisk propaganda för Bolagets egen överlevnad. Siffran har nog stigit sedan dess.

A neon sign for Systembolaget the Swedish monopoly and a pedestrian crossing light
A neon sign for Systembolaget the Swedish monopoly and a pedestrian crossing light, copyright BKWine Photography

Systembolagets pressmeddelande, Ny utredning om e-handel med alkohol välkomnas, är ett nytt inlägg i Bolagets försök att hindra den lagliga konkurrens som idag finns. Systembolaget vill stoppa den näthandel med vin som idag existerar, och som är helt laglig.

Systembolaget kräver att regeringen och riksdag ändrar svensk lag så att näthandeln med vin inte lägre blir laglig, ändrar lagen så att Systembolaget slipper denna irriterande konkurrens.

Näthandel med alkohol hav varit laglig sedan ett flertal år tack vare Sveriges medlemskap i EU. Nyligen polisanmälde Systembolaget City Gross och Winefinder, men åklagaren lade ner ärendet. Han fann inget skäl att misstänka att något olagligt skett. Två andra liknande polisanmälningar har gjorts av IOGT-NTO. De förundersökningarna har också lagts ner.

Lagen är uppenbarligen tydlig! Anser juristerna.

Därför kräver Systembolagen att lagen ändras.

Men Systembolaget använder trollerispråk och säger att lagen måste ”förtydligas” för att dölja vad det verkligen handlar om.

Ett annat steg i Systembolagets konkurrensbegränsande politiska kampanjer var en utredning som de köpte av HUI Research om näthandel med alkohol.

Enligt en HUI Research-rapport kommer kommersiell näthandel att stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter om tio år, om inget görs.” sa Systembolaget om den utredningen.

Det är tyvärr fel. Utredningen säger inte alls detta. Systembolaget väljer, medvetet eller omedvetet, att använda den utredningen för att sprida lögner.

Tyvärr har den informationen svalts okritiskt av många media, t.ex. i den artikel i Svenska Dagbladet där regeringens ”framtida beslut” om den statliga utredningen presenterades.

Att så allvarliga faktafel presenterar som fakta i dagspressen är olyckligt så jag skrev ett mail till Svenska Dagbladets skribent:

Läste med intresse din artikel i SvD idag om alkoholpolitiken och Maria Larssons initiativ, ”Matjättens vinlådor utreds”.

Jag tänkte att du kunde vara intresserad att veta att artikeln inne håller en missuppfattning / faktafel, som är naturligt och förståeligt att göra men ändå fel:

Du säger ”Enligt HUI Research kan 30 procent av alkoholen komma från kommersiella näthandlare inom tio år om inget görs.

Det är en felaktig tolkning av HUIs utredning. Det är en missuppfattning av utredning men en missuppfattning som Systembolagets kommunikation runt utredning gör allt för att få oss att tro på. (Det var för övrigt Systembolaget som betalade utredningen.)

HUI Research utredning säger: ”i ett extremscenario där svenska folket i stort sett köper allt, matvaror, kläder, möbler, bilar osv, då kommer även nästan 30% (28,7%) av alkohol att köpas över internet”.

Det är viktigt att notera att detta är ett extremscenario. Ett annat scenario var att  endast 1,3 % av alkoholen kommer att säljas över internet ”om ingenting görs”. ”Normalscenariot” var att ”om ingenting görs” så kommer 6,9 % av all alkoholsäljas över internet om tio år. Inte särskilt dramatiskt.

Men det viktigaste felet är ett annat:

De ”trettio procenten” inkluderar Systembolagets egen försäljning över internet”. Med andra ord, det är inte ”kommersiella näthandlare”, om du med det menar nätvinhandlare, typ Ole Nielsens Winefinder och liknande, som står för de 30 procenten.

Jag frågade en av de utredarna på HUI Research som gjort utredningen om detta.

Hon sa bland annat:

 1. Det ingick inte i utredningens direktiv att utreda ”nätvinhandlarna”. Utredningen gällde den total försäljningen av alkohol på internet, dvs inklusive Systembolagets egen försäljning på internet.
 2. Det är rimligt att anta att Systembolagets ”marknadsandel” av försäljningen på internet kommer att vara samma som Systembolagets totala marknadsandel i övrigt. Med andra ord, i scenariot ”30 % på internet” är en mycket stor del, en helt dominerande del, av de trettio procenten sålda av Systembolaget.

Men detta låter förstås mindre dramatiskt och tjänar heller inte Systembolagets syften på samma sätt.

Det är fullt förståeligt att du missuppfattat informationen från HUI. Systembolaget har ansträngt sig för att presentera informationen på ett sätt så att denna feltolkning är lätt att göra om man inte läser mycket noga och kritiskt mellan raderna. Deras sätt att presenterar informationen är antingen medvetet manipulativt eller grundat på att de själva inte förstått vad HUI sagt. Eller faktiskt, Systembolaget har spridit helt felaktig information om vad HUIs rapport egentligen säger.

Du kan läsa mer om vad HUI Researchs rapport verkligen innehöll, och om vad HUIs utredare sa när jag pratade med henne i denna artikel:

https://www.bkwine.com/sv/debatt/osanningar-sanningar-om-skrackscenariot-natvinhandeln-30-fran-systembolaget-carl-b-hamilton-och-andra/

Jag tycker det är olyckligt att du vidarebefordrar denna myt och felaktiga tolkning, underblåst av Systembolagets missledande information, till dina läsare. Det är viktigt att Sverige har en bra och effektiv alkoholpolitik (vilket inte är fallet idag), men att basera den debatten på Systembolagets falska fakta är nog inte bästa sättet att skapa en bra alkoholpolitik.

Med vänlig hälsning,
Per Karlsson

Jag fick tyvärr inget svar.

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on email

6 svar

 1. Intressant nog skrev jag också epost med liknande innehåll (fast kortare) till SvD-skribenten. Jag fick heller inget svar.

 2. Beslutet fattades som väntat vid regeringssammanträdet den 9 januari. 5 dagar efter Systembolagets pressmeddelande.

  Skulle vara intressant att veta hur stora delar av kommittédirektivet som Systembolaget skrivit. Men då det inte går att begära ut information från dem lär vi aldrig få veta det.

  https://www.regeringen.se/content/1/c6/23/15/88/6a5a0010.pdf

  För övrigt skrev även jag ett brev till SvD-skribenten och frågade vilken källa han använt kring beslutet om en utredning då det inte var fattat. Fick inte heller något svar.

 3. Ganska väntat. men nu är det intressanta hur det kan komma sig att ett aktiebolag vet vilka beslut som skall tas innan besluten är tagna av regeringen. Jag tror dock inga journalister kommer försöka granska detta.

  1. Det vore ju lätt att fråga Systembolagets presstjänst. Men då finge man nog bara ett vanligt svar i stil med ”vi är givetvis välinformerade om vad våra ägare gör inom området alkoholpolitik” eller dylikt. Skulle nog behövas en journalist som är noga insatt i hur beslutsprocessen går till i statsförvaltning. Och vad som gäller för regler, skrivna eller oskrivna, om konsultering med utomstående.

 4. När kommer något media att våga skriva eller visa hur Systembolaget agerar i egen sak med vinklade och osanna fakta?
  Brita

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

25 000 prenumeranter får vinnyheter varje månad. Du också?