TopMenuSW

Systembolagets polisanmälan mot City Gross-Winefinder förkastad. Systembolaget ett hot mot demokratin, folkhälsan och sanningen?

Det är nu ungefär två veckor sedan beskedet kom: Den polisanmälan som Systembolaget gjorde mot City Gross har förkastats av åklagaren. Han har lagt ner förundersökningen. Med andra ord: åklagaren anser att det inte finns skäl till att misstänka att något brott begåtts utan att City Gross följer lagen.

Nu två veckor senare kanske man bör titta lite närmare på det här och på hur Systembolaget försöker sätta sig över Sveriges demokratiska principer, förvrider sanningen och kanske själv är det största hindret för en förbättrad folkhälsa och effektivare alkoholpolitik.

Den ansvarige åklagaren Christofer Ramkvist har alltså lagt ner förundersökningen efter den polisanmälan Systembolaget gjorde av City Gross och deras samarbete med Winefinder. Samma sak har skett med de polisanmälningar som IOGT-NTO gjort för en tid sedan mot ett antal andra näthandlare. Förundersökningen nedlagd.

Sedan flera år är det lagligt med internetförsäljning av vin till privatpersoner

En tillbakablick först om vad det hela handlar om.

Sedan ett flertal år tillbaks är det lagligt – hur många gånger ska det behöva upprepas? – för svenskar att köpa vin på nätet under några förutsättningar. De viktigaste:

  • Säljaren ska vara utanför Sverige men inom EU
  • Svenska punktskatter (alkoholskatt) och moms ska betalas

Detta kan vi tacka EU för. Det är tack vare att Sverige gick med i EU som svenska vinälskare nu har ett mycket större utbud av vin att plocka ur än det mycket begränsade utbud som Systembolaget erbjuder. En följd av ”Rosengrendomen” och svensk lagstiftning 2008. Tack EU!

Sverige valde att gå med i EU och att anpassa vissa lagar och regler därefter. Man gick med i klubben och accepterade därmed spelreglerna. Sverige hade kunnat behålla sina strikta regler om alkohol genom att avstå från att gå med i EU. Som t.ex. Norge. Men Sverige valde att ansluta sig till EU och därmed gick man med på de regler som finns inom EU, och som man kom överens om vi inträdet. Vissa lagar behövde givetvis anpassas.

Dessa regler gör det idag helt lagligt för företag inom EU (men utanför Sverige) att sälja vin direkt till svensk konsument. Dessutom med hemleverans direkt till dörren.

Systembolaget, Winefinder och City Gross

Sculpture on the facade of Systembolaget head office, the Thule House

Sculpture on the facade of Systembolaget head office, the Thule House, copyright BKWine Photography

Systembolaget är ett statligt ägt aktiebolag med uppdrag att som monopolist bedriva detaljhandel med alkohol. Systembolaget är med andra ord underställt Sveriges regering och slutligen riksdag. I förlängningen är det svenska folket som äger Systembolaget.

Winefinder är ett företag baserat i Danmark som huvudsakligen säljer vin till svenska privatpersoner. För att leverera viner till konsumenten använder sig Winefinder av olika samarbetspartners. Jetpack är ett företag som Winefinder samarbetar med för leverans till slutkunderna. En annan samarbetspartner för leverans till slutkunden är City Gross.

City Gross är en av Sveriges största detaljister inom livsmedel. City Gross har etablerat ett samarbete med Winefinder som innebär två saker:

  1. Viner köpta från Winefinder kan, under vissa förutsättningar, levereras via City Gross
  2. De som handlar livsmedel på City Gross webbsajt ges möjlighet att samtidigt även handla vin från Winefinder. ”När du köper mat hos City Gross kan du även handla vin hos Winefinder” skulle man kunna uttrycka det som. Kunden kan klicka vidare och kommer då in på Winefinders sajt.

Systembolaget ett hot mot demokratin? 1. Sätter sig över Riksdagen

Sättet som Systembolaget agerar på, i detta och andra sammanhang, är på olika sätt något som kan uppfattas som i strid mot en väl fungerande demokrati.

Sveriges Riksdag har beslutat om de lagar som gäller för handel med alkohol. På det viset sätter Sveriges Riksdag ramarna för vad som är lagligt och vad som är olagligt. Bland annat har Sveriges riksdag gjort det lagligt, som jag nämnde ovan, att sälja vin (och annan alkohol) direkt till privatpersoner i Sverige, om säljaren är utanför Sverige, men inom EU.

De som sedan är utsedda att se till att dessa lagar och regler åtföljs är Sveriges juridiska instanser. Bland de viktigaste instanserna där är polisväsendet och åklagarämbetet.

Åklagarämbetet har konstaterat att City Gross (i sitt samarbete med Winefinder) arbetar i enlighet med svenska lagar. ”Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”, skriver åklagare Christofer Ramkvist, enligt uppgifter i media. Förundersökningen är nedlagd.

Vad gör då Systembolaget?

Sculpture on the facade of the corporate head office of Systembolaget

Sculpture on the facade of the corporate head office of Systembolaget

Jo, Systembolaget tycks ha utsett sig själv till den som avgör vilka lagar Sverige ska ha och hur de ska tolkas.

Systembolaget skickar efter åklagarens beslut snabbt ut ett pressmeddelande där man säger, ”Alkohollagen måste omgående ses över”. De lagar som Riksdagen, Sveriges lagstiftande församling, har antagit och det sätt som de tolkas och appliceras av rättssystemet passar tydligen inte Systembolaget.

Alltså säger Systembolaget att lagen ”måste omgående” ändras. Så att det passar hur Systembolaget anser att lagen ska se ut. Åklagaren och Sveriges Riksdag har inte tagit de beslut som Systembolaget anser att de borde ha tagit.

”Vi ska överväga om vi ska överklaga, men det viktigaste är att lagen förtydligas”, säger Magdalena Gerger, Systembolagets VD, till DN.

Åklagaren tycks inte se att lagen är otydlig alls. Lagen är uppenbarligen lätt att tolka. För åklagaren. Men lagen ser inte ut så som Magdalena Gerger och Systembolaget vill. Alltså måste lagen ”förtydligas”.

Nej, Systembolaget. Nej, Magdalena Gerger, verkställande direktör, det är Riksdagen som bestämmer lagen. Du, Magdalena Gerger, och det bolag du är satt av Regeringen att sköta har att rätta er efter hur lagarna ser ut, inte att tala om för Riksdagen vilka lagar de ”måste” besluta om för att det ska passa Systembolaget.

I en demokrati är det inte Systembolaget som bestämmer lagen. Ni följer den. Som alla andra också bör göra.

Nej, Magdalena Gerger, Systembolaget har inte i uppdrag av Riksdag och Regering att agera ”låtsaspolis” och anklaga andra företag för lagbrott. Det liknar snarast trakasserier mot företag som ni inte gillar.

Systembolaget ett hot mot demokratin? 2. Propagandamaskineriet

Systembolaget är också ett hot mot en väl fungerande demokrati i ett annat avseende.

Systembolaget lägger ner många miljoner på politisk propaganda. Gissningsvis mellan 20 och 40 miljoner kronor om året (siffran är inte offentliggjord). Politisk propaganda som går ut på att indoktrinera Sverige, propaganda som går ut på att tala om för svenskarna hur viktigt det är med ett alkoholmonopol och hur duktiga Systembolaget är på att förse svenskarna med ”världens bästa vinsortiment” (ett vinsortiment som i själva verket är ynkligt litet jämfört med länder utan monopol).

Det är de politiska partierna och andra opinionsbildare i Sverige som bör syssla med sådant. Systembolaget bör sluta med sin propagandaverksamhet. Det är inte systembolagets roll att driva politiska kampanjer om att alkoholmonopolet ska bevaras. Jo, Systembolaget ska informera om alkoholens faror. Men Systembolaget ska inte aktivt driva ett politiskt kampanjarbete som många av Sveriges medborgare inte är överens med.

Att ett statligt ägt företag med uppdrag att driva detaljhandel med alkohol är en stor politisk propagandamaskin är inte förenligt med den demokratiska andan.

Hotet mot sanningen

I sin iver att skydda sin position har Systembolaget också visat att man har väldigt lite respekt för sanningen.

Osanningar om City Gross-Winefinder:

Systembolaget påstår, bland annat i sitt pressmeddelande, att City Gross säljer alkohol. Systembolaget vet säkerligen mycket väl att det inte är sant. Winefinder säljer, City Gross levererar. Men i sin iver att sprida dimridåer och skapa opinion tummar Magdalena Gerger på sanningen och påstår att City Gross säljer alkohol och att andra livsmedelskedjor snart också kommer att göra det – om inte lagen ändras enligt Systembolagets instruktioner.

Magdalena Gerger säger: ”Det är våra folkvalda som ska besluta om ändringar [i lagen], inte City Gross eller Winefinder.” Det är just det som är fallet. De folkvalda beslutar om lagen. Det har de redan gjort.

City Gross och Winefinder har inte ”beslutat” om några ändringar. De driver en verksamhet som följer lagen. I alla fall enligt Sveriges åklagarväsen. Men eftersom detta inte passar Gerger så talar hon om för Sveriges folkvalda ett nu måste ni faktiskt ändra lagen så att den passar mig (för att parafrasera)… Det är Systembolaget som uppenbarligen anser sig kompetent att besluta om lagändringar.

En mer ingående analys finns (inte förvånande) i en kommentar skriven a Johan Johnsson, vice VD på City Gross: City Gross bemöter Systembolagets felaktiga påståenden. Mycket läsvärd.

Osanningar om hotet mot folkhälsan och nätvinhandeln:

Ett av argumenten som Systembolaget och Magdalena Gerger använder sig av är att City Gross-Winefinders verksamhet är ett hot mot folkhälsan.

Samtidigt säger Magdalena Gerger i en intervju i P1:

  • ”Hemleverans av alkohol ökar inte konsumtion eller alkoholrelaterade skador har det visat sig; vare sig i Norge som har tio års erfarenhet eller i Sverige”
  • ”Alkoholister handlar inte via nätet då man inte vill betala en kostnad för hemleverans och vänta några dagar, de handlar mer dag för dag”

Men detta var i en intervju som handlade om Systembolagets egen försöksverksamhet med försäljning på internet och hemleverans.

Magdalena Gerger, det kan inte samtidigt var ofarligt och ett hot mot folkhälsan. Var ligger sanningen?

Osanningar om Systembolaget och svenska vinmarknaden:

Systembolaget understryker ofta att vi i Sverige har ett så fantastiskt utbud av viner, tack vare monopolbolagets stora sortiment. Tyvärr ligger det inte ett uns av sanning i det heller.

Monopolsortimentet är tyvärr mycket litet i en jämförelse med andra länder. Det är lätt att se att utan monopol skulle Sverige ha ett mycket vidare vinutbud. Se bara på all den variation som vi fått under senare år tack vare mer än 40 vinbutiker på internet , med ett sammantaget utbud som vida överstiger Systembolagets. Systembolagets styrelseledamot folkpartisten Carl B Hamilton har till och med påstått att även i Paris, Milano och Barcelona står sig vinsortimentet slätt i jämförelse med Systembolaget, vilket BKWine snabbt kunde motbevisa, en ren osanning.

Ytterligare osanningar.

Detta är bara några exempel på den förvrängning av verkligheten som man tyvärr ofta hittar i Systembolagets information (eller kanske snarare desinformation).

Osanningar om alkoholhandeln på internet

Ytterligare ett illustrativt exempel: I våras publicerade HUI Research (Handelns Utredningsinstitut) en ”rapport” om hur handeln med alkohol kan förväntas utvecklas under de kommande tio åren. Systembolaget hade beställt och betalat rapporten. Och Systembolaget använde den också som ett politiskt propagandaverktyg för att påverka Sveriges politiker och alla svenskar i en riktning som passar Systembolaget.

I upprörda ordalag hänvisade Systembolaget till rapporten: ”om vi inte ’gör något’ kommer 30 % av all alkohol säljas på internet inom 10 år” hotade Systembolaget med i media. Man underströk att det verkligen var bråttom att se till att ändra lagen (enligt Systembolagets riktlinjer) om inte alkoholen skulle flöda in över internet.

Det var två stora problem med detta:

1 —— 30 % (28,7 % var den korrekta siffran i rapporten) var ett extremscenario, där folk handlade nästan allt på internet, kläder, mat, möbler osv. Varför då inte också alkohol? Ett annat scenario var 1,3 % av all alkohol såld på nätet!

Men den stora osanningen i Systembolagets resonemang var något annat.

2 —— Större delen av de ”30 % av all alkohol” som kanske skulle komma att säljas på internet var Systembolagets egen internetförsäljning, inte ”nätvinhandlarnas”. Men Systembolaget vill få alla att tro att det är nätvinhandlarna som är hotet.

Men det informerade inte Systembolaget om. (För att vara precis: HUI hade inte fått i uppdrag att prognosticera hur mycket som såldes via Systembolaget respektive via andra internetbutiker. När jag frågade utredarna om detta så sa man att det rimliga är att Systembolaget nog skulle ha samma marknadsandel på internetförsäljningen som i övrigt, dvs av försäljningen på internet skulle Systembolagets andel vara totalt dominerande.)

Monopolet, hotet mot folkhälsan?

Men det för Sverige i stort kanske viktigaste är att monopolet idag nog även är ett hinder i arbetet för en bättre folkhälsa.

Sedan 1930-talet har alkoholkonsumtionen haft en stadigt ökande trend. Det var ungefär vid samma tidpunkt som monopolet tog den form det har idag. (Ursprungligen skapades monopolet på 1850-talet i ett härjat provinsiellt gruvsamhälle. Gruvbasarna vill få bättre lönsamhet i verksamheten genom att göra det svårare för gruvarbetarna att supa. Det är följderna av detta som vi dras med idag.)

Alkoholutvecklingen i Sverige 1861-2006

Alkoholutvecklingen i Sverige 1861-2006

Sedan 30-talet har vi haft ett monopol men alkoholkonsumtionen har ändå gått stadigt uppåt. Är det ett tecken på att monopolet är ett effektivt verktyg för bättre folkhälsa?

Men sedan hände något.

För några år sedan började Sveriges alkoholrestriktioner att luckras upp. Längre öppettider på Systembolaget, och självplock. Mer liberala och flexibla regler för utskänkningstillstånd för restauranger. Större införselkvoter när man varit utomlands (”resandeinförsel”), kvoter som idag i praktiken är eliminerade. Nätvinhandlarna dök upp, med hemleverans direkt till konsument av vin och sprit. Och så vidare.

Vad hände? Har det blivit en dramatisk uppgång av alkoholkonsumtionen nyligen på grund av detta? En dramatisk försämring av folkhälsan?

Nej.

Bag in Box wines at Systembolaget

Bag in Box wines at Systembolaget, copyright BKWine Photography

Nej, faktum är att samtidigt som alkoholrestriktionerna släppte och reglerna blev liberalare, så avstannade ökningen av alkoholkonsumtionen. Den har till och med gått ner lite i takt med att alkoholmonopolet luckrats upp.

Vad drar man då för slutsatser av detta?

Att vi behöver stramare regler och striktare monopol? Så som vi har haft under den tid som alkoholkonsumtionen stadigt ökat.

Eller att en liberalare alkoholpolitik är vägen att gå?

För den som analyserar verkligheten förefaller det i alla fall som om monopolet inte har fungerat. Ett stramt monopol har inte gett oss bättre folkhälsa och lägre alkoholkonsumtion.

Det finns bättre sätt att driva en effektiv alkoholpolitik än med ett över 150 år gammalt monopolsystem. Som för övrigt var skapat för att spara kostnader för, och ge mer profit till, gruvbasarna.

Se till exempel på tobaken, där vi inte alls har något monopol.

De som verkligen har hälsoproblem med alkoholen, de får sin alkohol i första hand från Systembolaget, hemburet egenhändigt i fyrkantiga pappkartonger.

Kanske är det så att bästa sättet att ge oss förutsättningar för att skapa en effektiv alkoholpolitik, som främjar folkhälsan, vore att avskaffa alkoholmonopolet och ersätta det med ett intelligent system med bra och effektiva regler kring alkohol?

Mer skrivet om detta:

Pressmeddelanden:

Bloggar / onlineskribenter, jag rekommenderar att du läser dessa, mycket intressanta inlägg:

Press:

, , , , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!