TopMenuSW

Förvirrad och delvis felaktig rapport från utredaren Jörgen Hettne, Alkoholleverans-utredningen

I vintras beslöt den kristdemokratiske ministern Maria Larsson (Barn- och äldreminister, Socialdepartementet), som en följd av vad som förefaller vara bland annat politiska påtryckningar från Systembolaget och IOGT-NTO, att tillsätta en utredning om ”privat införsel av alkoholdrycker”, den s.k. Alkoholleveransutredningen (SOU 2014:58).

Den föregicks av diverse politiska kampanjer från de två stora lobbyingorganisationerna IOGT-NTO och Systembolaget, vilka även inkluderade polisanmälningar av tvivelaktig karaktär mot vissa av de sk nätvinhandlarna. Det är just om nätvinhandlarna detta handlar.

Nu har Alkoholleveransutredningen blivit färdig. Utredaren Jörgen Hettne har skrivit en debattartikel om sin utredning på DN Debatt. Här följer kommentarer och reflektioner på hans artikel och synpunkter. (Jag har dock ännu inte läst hela rapporten.)

Till att börja med bör man komma ihåg att den här typen av ”utredning” inte är en faktarapport. Det är inte i sig något som klarlägger ”sanningen” eller verkligheten, utan är i mångt och mycket snarast att betrakta som ett politiskt uttalande. Och som ett verktyg för att påverka alkoholpolitiken liksom att påverka folks uppfattning, och missuppfattningar, om alkoholpolitiken. Och missuppfattningar verkar inte saknas.

Hela debattinlägget kan du läsa här: ”Nätbutiker och matkassar med alkohol bör förbjudas”.

Shelves of bag-in-box at Systembolaget

Shelves of bag-in-box at Systembolaget, copyright BKWine Photography

Hettnes artikel börjar bra. ”Svensk lag gäller”. Ja, det är väl knappast någon som kan säga emot det, så med det meningslösa påståendet vill Hettne helt enkelt få det att låta som att nätvinhandlarna inte följer svensk lag. Ett löjligt debattrick.

Hettne bör dock komma ihåg att svensk lag gäller endast i Sverige. Och att EU-rätten dessutom gäller i Sverige, överordnat svensk lag.

I nästa andetag visar artikeln däremot vad Hettne: ”Det ska bli svårare och dyrare att beställa alkohol på nätet.

e-handeln [med vin och annan alkohol] har bidragit till en markant ökning av alkoholreklam”. Detta är så vitt jag kan se ett direkt felaktigt påstående. Det kommer hela tiden igen i argumentationen av förbudslobbyisterna. ”Nätvinhandlarna översvämmar Sverige med alkoholreklam”. Men det är fel. Helt fel.

Det är i själva verket ovanligt med reklam från nätvinhandlarna.

Jo, det finns mycket alkoholreklam i Sverige idag. Men den alldeles överväldigande majoriteten av den reklamen har med Systembolagets försäljning att göra. Nästan all alkoholreklam i Sverige idag är reklam från de importörer som levererar till Systembolaget. Det är Systembolagets leverantörer som spenderar stora summor på reklam.

Systembolaget har nyligen gjort om sin ”sortimentsmodell” så att varor som inte säljer bra tas bort från hylla och listan efter tre månader. En väsentligt kortare tid än tidigare. Det innebär att om nya viner inte snabbt säljer i tillräckliga volymer så försvinner de. Det kommer att leda till att de stora vinimportörerna tvingas att spendera ännu mer resurser på reklam för att sälja sina produkter tillräckligt snabbt via Systembolaget.

Redan tidigare var nästan all alkoholreklam relaterad till Systembolagsprodukter. Med Systembolagets nya regler blir det ännu viktigare med mycket reklam.

Shelves with bag-in-box at Systembolaget

Shelves with bag-in-box at Systembolaget, copyright BKWine Photography

E-handlarnas andel av svensk alkoholreklam är försvinnande liten. Nästan all alkoholreklam har med Systembolagets försäljning att göra. E-handlarna tenderar dessutom till att sälja viner av högre kvalitet än vad som genomsnittligt erbjuds på Systembolaget. E-handlarna tenderar därför att fokusera på kvalitetsprodukter. Försäljningen på Systembolaget däremot, med därmed relaterad reklam och marknadsföring, har sin tyngdpunkt på volymprodukter.

Hela Hettnes resonemang om att e-handlarna översvämmar Sverige med alkoholreklam har inget med verkligheten att göra!

Alla dessa erbjudanden och verksamheter är dock inte lagliga” säger Hettne. Det är en svepande dom som försöker smutskasta en hel bransch.

Men om så vore fallet, att vissa aktörers verksamhet inte är laglig, vad är då poängen med utredningen? Är verksamheten inte laglig så är det bara att se till att Sveriges rättsapparat gör vad den ska. Behövs ingen utredning för det.

Om det nu inte vore så att utredningen är ett spel för gallerierna för att skapa sig ett verktyg för att göra svensk alkoholpolitik ännu mer restriktiv. I linje med vad IOGT-NTO, Systembolaget och andra förbudsivrare vill. (Uppdatering: Det är värt att notera Hettnes kommentarer teveintervjun längst ner i denna artikel. Utredningen är en ”markering”. Det understryker bara att det hela är ett spel för gallerierna och en politisk markering utan värde. Istället för ett inlägg i en alkoholpolitik värd namnet.)

Hettne går sedan vidare och ”analyserar” den s.k. Rosengrendomen. Här blir resonemanget tämligen förvirrat. Kanske har det att göra med att Hettne ger sig på långtgående ”tolkningar” av Rosengrendomen och EU-rätten och drar slutsatser som skiljer sig från vad många andra juridiska experter kommit fram till. Hettnes slutsatser tycks vara att förvisso är det tillåtet för privatpersoner att ”importera” alkohol, men det är samtidigt inte riktigt tillåtet för dessa privatpersoner att köpa tjänster från något företag för att få det gjort.

Leverans endast under Systembolagets öppettider” – Nästa steg i Hettnes förslag blir än mer bisarrt. Han föreslår att de nu tydligen tillåtna transporterna av alkohol endast ska få levereras till slutkunden under Systembolagsbutikernas öppettider. Vad logiken i detta är, och vad det skulle göra för skillnad är svårt att förstå. Mest verkar det vara ett sätt att skapa ytterligare ett godtyckligt administrativt hinder som ska göra det mer opraktiskt och mer besvärligt för konsumenterna att använda sig av de uppenbarligen lagliga alternativ till Systembolaget som finns.

Mot slutet kommer faktiskt Hettne in på en mycket intressant punkt. Hettne säger ”EU-domstolen har, tvärtom, vid flera tillfällen bekräftat att det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker grundas på folkhälsoskäl och därför är förenligt med EU-rätten.” Det här är ju förvisso en grov förvridning av sanningen, eller möjligen en försåtligt missledande formulering. EU-domstolen har inte ”bekräftat” att monopolet är bra för folkhälsan. EU-domstolen skulle säkert inte se sig kompetent att avgöra ifall det svenska monopolet gagnar folkhälsan eller inte.

EU-domstolen har däremot konstaterat att Sverige hävdar att monopolet är av helt avgörande betydelse för folkhälsan, och så länge Sverige kan troliggöra detta så accepterar EU-domstolen avsteget från den fria och öppna marknaden inom EU som monopolet innebär.

Det intressanta är ju nu att det blir mindre och mindre uppenbart hur man kan hävda att monopolet är av avgörande vikt för den svenska folkhälsan. Till exempel:

  • Under 70 år med monopol har alkoholkonsumtionen visat en stadigt stigande trend. Ett effektivt verktyg för folkhälsan?
  • När monopolet och restriktionerna börjat luckras upp, så minska ökningen för att sedan stanna av. Ett effektivt verktyg för folkhälsan?
  • Monopolet levererar endast lite drygt 50 % av den alkohol som konsumeras i Sverige. Ett effektivt verktyg för folkhälsan?
  • Monopolet fortsätter att göra alkoholen mer och mer lättillgänglig. Längre och längre öppettider. Självbetjäningsbutiker över allt. Hemleveranser. Mängdrabatt i storförpackningar. Osv. Ett effektivt verktyg för folkhälsan?
  • Sortimentsmodell som driver importörer till att göra mer och mer reklam och marknadsföring. Ett effektivt verktyg för folkhälsan?

Det mesta tyder på att det allra bästa sättet att främja folkhälsa vore att slopa monopolet och istället lägga ner resurser på en effektiv informations- och folkbildningsverksamhet. Istället för de kampanjer som Systembolaget nu ägnar sig åt som i det stora hela mest säger ”vi är bäst, utan oss blir det katastrof”.

Systembolaget shop in Helsingborg

Systembolaget shop in Helsingborg, copyright BKWine Photography

I korthet, Jörgen Hettnes besynnerliga inlägg kan inte ses som något annat än ett försök att smutskasta en bransch som gett vinälskande svenskar ett mångfaldigt större, bättre och bredare utbud än vad Systembolaget har. Och ett försök till att ge de tveksamma argument som förbudsivrarna har någon sorts legitimitet.

Jag hoppas att det inte lyckas.

Det som däremot är ett stort problem är illegalt producerad och / eller smugglad alkohol, med det tycker kanske inte Maria Larsson och Jörgen Hettne är lika viktigt som att bevara ett förlegat monopol med rötter i 1850-talet.

Det ska bli intressant att läsa hela Alkoholleveransutredningen.

Mer skrivet om detta:

Uppdatering:

Uppdatering:

Jörgen Hettne intervjuas av TV4

Jörgen Hettne kommenterar i en intervju i TV4 sitt politiska positionspapper som han skickat till Barn- och äldreministern (!!) Maria Larsson, på hennes (och IOGT-NTOs & Systembolagets) uppdrag, den sk Alkoholleveransutredningen:

Det är mer fråga om en markering.” Jo, precis.

Det är ett slag i luften som knappast kommer ha särskilt mycket praktisk betydelse.

Vore det inte bättre om Regeringen (och i synnerhet Maria Larsson) la ner kraft på sådant som har någon verklig effekt på folkhälsan och på alkoholmissbruk, istället för att ägna sig åt ”markeringar”? Arbetade mot att verklige hitta lösningar på alkohlmissbruksproblemen istället för att skydda ett förlegat alkoholmonopol?

, , , , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!