To Kalon, en Kalifornisk studie i kvalitet, klimat och jordmån i vingården

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Tre nästan identiska viner från Robert Mondavi visar på stora skillnader

Hur kommer det sig att priser för olika viner kan skilja sig kraftigt åt även om vinerna producerats med druvor från samma vingård? Varför uppstår kvalitetsskillnader inom samma vingård?

logo-robert-mondavi-wineryNär Dana Andrus från Robert Mondavi Winery kom till Stockholm nyligen träffade jag honom över en provning av viner från Mondavis To Kalon. Syftet var att studera kvalitetsskillnader mellan viner producerade av en enda druvsort från en och samma vingård.

Framför oss stod tre olika viner som tillverkats på ett likartat sätt. Alla viner var fatprov av cabernet sauvignon årgång 2013 från olika lägen i vingården To Kalon. Varför varierar vinernas kvalitet och pris trots de till synes likartade förutsättningarna?

To Kalon

Oakville har ett rykte som en av Napa Valleys bästa appellationer med utmärkta förutsättningar för odling av cabernet sauvignon. Ryktet beror till stor del på den historiska vingården To Kalon som är en av de mest berömda i Kalifornien. Historien går tillbaka till 1868 när vingården ursprungligen etablerades. Under 1960-talet köpte Robert Mondavi delar av To Kalon. Idag äger Robert Mondavi Winery cirka 182 hektar av vingårdens runt 290 hektar. Resterande delar ägs bl.a. av Becksdoffer och Opus One.

Inom To Kalon finns även Oakville Station, en vingård som drivs av University of California i Davis och är avsedd för forskning. Efter utbrottet av Phylloxera i Kalifornien under 1980- och 1990-talen revs stora delar av To Kalon upp och planterades om. Även under 2000-talet har Robert Mondavi Winery investerat i kvalitetshöjande åtgärder och planterat om delar av vingården vilket gör att vinrankornas genomsnittsålder är relativt låg.

Robert Mondavi To Kalon vineyards
Robert Mondavi To Kalon vineyards

Vinet från dalen (1)

Vinet i det första glaset uppvisade en doft av mogen frukt, svarta vinbär och en kall örtig ton med salvia och lite mynta. Smaken karaktäriserades av en ganska stram frukt och en varm känsla pga den relativt höga alkoholen. Strukturen var bra med fasta tanniner. Den generösa eftersmaken dröjde sig kvar och bjöd på en distinkt frukt. Sammantaget en stabil produkt men en som inte lämnade några djupare intryck.

Stram frukt, varm känsla med bra struktur, men utan att lämna djupare intryck.

Druvorna som använts till det första vinet har hämtats ner i dalen från de östra delarna av To Kalon. Här dominerar rika, tunga jordar med inslag av lera. Denna typ av vingårdsläge använder Mondavi ofta till sin Napa Valley Cabernet Sauvignon.

De geologiska förutsättningarna

To Kalon Robert Mondavi
To Kalon Robert Mondavi

To Kalon ligger på en svagt lutande slätt upp mot Mayacamasbergen. Slätten utgörs av en solfjädersformad alluvialkon (*) (eng. alluvial fan) som uppkommit genom avsättning av sediment som transporterats i olika vattendrag efter bergets sida ner mot dalens botten. De stora sedimentpartiklarna tenderar till att stanna längre upp i sluttningen medan de mindre partiklarna förs längre ner i dalen. Resultatet blir en magrare och mer väldränerad jord längre upp i sluttningen och en rikare, tyngre jord med sämre dränering längre ner i dalen.

En viktig faktor vid produktion av kvalitetsvin är jordens vattenlagrande förmåga. Kvalitetsviner produceras i allmänhet på väldränerade jordar. Många av de bästa vingårdarna i Napa Valley ligger på väldränerade alluvialkoner.

Vinet från den centrala delen (2)

Med det andra vinet flyttar vi oss lite längre upp i sluttningen, mot berget. Jorden har större inslag av sand som har en bättre dränerande förmåga än de mer lerdominerade jordarna längre ner i dalen.

Jämfört med det första vinet var frukten tyngre och mörkare med inslag av björnbär och svarta vinbär. Smaken var rikare och fylligare med fasta tanniner. Alkoholhalten låg på samma nivå men doldes av den mer generösa frukten vilket gjorde att vinet kändes mer balanserat. Sammantaget ett snäpp upp kvalitetsmässigt jämfört med det första vinet.

Tyngre och mörkare frukt, rikare och fylligare smak, mer balanserat.

Typen av vingårdsläge utgör ofta en komponent i Mondavis Oakville Cabernet Sauvignon.

Vinet från bergets fot, högst upp på slänten (3)

Ännu längre upp i sluttningen, mot berget, ökar inslaget av grus och storleken på partiklarna i jorden blir större. Jordens dränerande förmåga förbättras ytterligare vilket märks i det tredje vinet.

Jämfört med de två andra vinerna uppvisade doften en helt annan rikedom och komplexitet med inslag av mineral, rök och mörka bär. Smaken var rik och generös med silkiga tanniner. Om vin nummer två kännetecknades av tyngd och kraft så infann sig här en helt annan elegans. Vinet var välbalanserat och bjöd på en lång maffig avslutning. Sammantaget en stor cabernet sauvignon.

Rikedom och komplexitet med mineral, generöst, silkigt, elegant.

Mondavis Reserve Cabernet Sauvignon blandas från denna typ av vingårdsläge.

De klimatmässiga förutsättningarna

Förutom jordens egenskaper påverkas vinets kvalitet också av värme och solexponering under växtsäsongen. Till skillnad från Europa där sol och värme ofta eftersträvas för att uppnå tillräcklig mognad så är situationen i Napa Valley den omvända. Här handlar det oftare om att begränsa solexponeringen och värmen för att inte få en alltför snabb mognad. Därför kan vingårdslägen längre upp mot berget ha en fördel jämfört med lägen längre ner i dalen eftersom berget erbjuder skugga mot den kraftiga eftermiddagssolen.

En mer generell kvalitetsfaktor är att det varma klimatet tempereras av den kustdimma som sent på eftermiddagen sveper upp genom dalen från San Pablo Bay och sänker temperaturen. Dimman ligger kvar över natten och bränns bort av solen på förmiddagen. Den tempererande effekten gör att växtsäsongen förlängs och att druvorna mognar saktare vilket är bra för vinernas kvalitet.

De tre vinerna belyste på ett tydligt sätt jordens och klimatets påverkan på det färdiga vinet. Inom ett avstånd på cirka en till två kilometer inom samma vingård skapas helt olika förutsättningar för produktion av kvalitetsvin vilket avspeglas i kvalitet och pris på Mondavis viner.

I färdigt skick säljs de tre vinerna för priser mellan cirka 250 och 600 kr (**).

Provningen arrangerades av Robert Mondaivs importör i Sverige, Bibendum.

Ola Öhlund skriver på BKWine Magazine om provningar hos vinhandlare och vinimportörer i Sverige.

Fotnoter:

(*) Alluviala jordarter har bildats genom sedimentering när jorden varit sjö- eller havsbotten. Alluvium enligt Wikipepedia: ”Alluvium (lat. alluvium, ”vattenflöde, översvämning”) eller alluvialbildning, i geologisk mening sådan avlagring av sand, lera och grus eller andra ämnen, som blivit bildad under den historiska tiden och som ännu idag på många ställen fortfarande bildas, antingen på sådana ställen av fastlandet, vilka tillfälligtvis översvämmas av vatten, eller i insjöar och hav.”

(**) Det finns några stycken viner från Robert Mondavi i Sverige. I Systembolagets sortiment finns det dock bara ett enda vin från Mondavi, en tämligen billig Zinfandel. I vinimportörernas beställningssortiment (tillgängligt via Systembolaget, se mer nedan) finns dock ytterligare ett antal:

Robert Mondavi i Systembolagets sortiment:

  • Woodbridge Zinfandel by Robert Mondavi Zinfandel, nr 26507, 89 kr

Robert Mondavi i importörernas beställningssortiment, från Bibendum, via Systembolaget:

  • Woodbridge by Robert Mondavi Cabernet Sauvignon (nr 76358), 89 kr
  • Cabernet Sauvignon (nr 71676), 245 kr
  • Fumé Blanc (nr 75369), 219 kr
  • Private Selection Pinot Noir (nr 88880), 119 kr
  • Private Selection Chardonnay (nr 82322), 119 kr
  • Reserve Cabernet Sauvignon (nr 75663), 619 kr

”Beställningssortimentet” , BS = Importörernas sortiment.

Det är importörerna som väljer ut vinerna i beställningssortimentet (BS). Det är importörerna som lagerför varan och som står för transportkostnaden. Transportkostnaden är med andra ord inbakad i priset. Systembolaget utför ingen ”kvalitetskontroll” eller urval i BS. Därmed inte sagt att vinerna i beställningssortimentet är sämre, eller mindre intressanta. Oftast tvärt om! I “beställningssortimentet” hittar man ofta mycket intressantare viner än i Systembolagets “standardsortiment”.

Därför är det fel att räkna in BS i ”Systembolagets sortiment” som vissa monopol-debattörer gör för att vilseleda. Tack vare påtryckningar från EU tvingades Systembolaget att acceptera ”beställningssortimentet” för några år sedan. Detta har lett till att det idag finns många fler viner att tillgå i Sverige än i det smala och begränsade sortiment som Systembolaget självt har.

BS är importörernas sortiment; Systembolaget är bara utlämningsställe. Det är viner som du skulle hitta i vanliga vinbutiker om vi inte hade monopol. Plus många andra som också skulle hitta till Sverige om monopolet slopades, nya spännande viner som inte alls finns i Sverige idag.

Det är lätt att beställa viner ur beställningssortimentet: Man gör det direkt på Systembolagets sajt eller via vinimportören. (Red.)

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on email

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

25 000 prenumeranter får vinnyheter varje månad. Du också?