TopMenuSW

Systembolagets prissättningsmodell och alkoholskattens höjning

Första januari höjdes ”alkoholskatten”. Det var ingen dramatisk höjning. Resultatet blir i de flesta fall någon eller några kronors höjning. Vi förklarar också hur priserna sätts på Systembolaget.

En udda effekt av alkoholskattehöjningen är att det i några fall istället innebär en sänkning (eller ingen höjning) av priset till konsument. Detta beror inte på någon konstig prissättningsmodell utan på att vissa importörer har valt att sänka sina priser till Systembolaget för att undvika att Systembolagets utpris till kund höjs. Uppenbarligen fanns det marginaler som var flexibla.

Själva höjningen av alkoholskatten var 7 %. Hur hög just denna del av skatten på alkoholdrycker är beror på typ av dryck och alkoholhalten. För vin är det så här:

Alkoholskatt, vin
Alkoholhalt, volymprocent
upp till
Alk.skatt
Kronor per liter
20132014 (+7 %)Höjning kr/l
<2.25%00
<4.50%7.588.110.5306
<7%11.2011.980.784
<8.50%15.4116.491.0787
<15%21.5823.091.5106
<18%45.1748.333.1619

Systembolagets prissättningsmodell

Systembolaget har en prissättningsmodell som är helt ”mekanisk”. Man utgår från det pris som Systembolaget betalar till importören för produkten. Sedan lägger man på ett antal fördefinierade påslag.

0: Utgångspunkt: Pris från leverantör, exklusive alkoholskatt (och eventuell pant)

1: 19 % påslag, lika för samtliga artiklar

2: Fast påslag i kronor per artikel: 3,50 kr för vin. (2,70 kr för sprit, 2,70 kr för ”övriga drycker”, 0,85 kr för öl)

3: Alkoholskatt (och ev pant) läggs på. (Se tabellen ovan)

4: Moms, 25 % för närvarande, läggs på. Avrundning till hela kronor (för vin & sprit).

19 % påslag plus det fasta tillägget är alltså Systembolagets avans.

Alkoholskatten på de flesta viner är 23,09 kr.

The interior of Systembolaget, the Swedish retail monopoly with bag in box cartons

The interior of Systembolaget, the Swedish retail monopoly with bag in box cartons, copyright BKWine Photography

Att man har ett fast påslag per artikel bidrar till att storförpackningar, t.ex. boxviner, blir billigare än vanliga förpackningar (flaska).

En annan bidragande orsak kan säkert vara prissättningen från leverantören.

Detta är också den tekniska orsaken till att Systembolaget indirekt subventionerar (underprissätter i förhållande till marknadspriset) vissa lyxviner.

Men kanske också kan se det som ett av skälen till att viner i lägre (normala) prisklasser oftast är dyra i Sverige i jämförelse med i andra länder.

På en marknad utan monopol med en mekanisk prissättning så är det nog ganska vanligt att affärerna väljer att ha lägre marginal på volymprodukter och högre marginal på exklusiva varor. På samma sätt som att det är låg butiksmarginal på falukorven men hög marginal på oxfilén. Så dock icke på Systembolaget.

Den relativt höga alkoholskatten slår förstås också hårdare på billigare viner än på dyra.

Med andra ord: Systembolagets prissättningsmodell ser ut att gynna dyrare viner och vara till nackdel för billigare viner.

, , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!