TopMenuSW

Totalkonsumtionsmodellen, en av grundbultarna i svensk alkoholpolitik, är den förlegad?

”Riksrevisionen inbjuder till ett samtal om problem i den svenska alkoholpolitiken” skriver Alcohol Update. Politikerna verkar inte intresserade av att seriöst titta på den svenska alkoholpolitiken, så det är ju positivt att Riksrevisionen gör det. Här är en av de punkter som de tar upp:

Totalkonsumtionsmodellen

En grundbult i den svenska alkoholpolitiken utgörs sedan länge av den så kallade totalkonsumtionsmodellen. Enligt modellen gäller sambandet att ju högre alkoholkonsumtion i befolkningen, desto mer alkoholrelaterade skador.

Totalkonsumtionsmodellen har dock börjat ifrågasättas inom forskningen. Sambandet mellan höjd konsumtion och ökat antal skador bygger på forskning kring bland annat vad som hände när mellanölsförsäljningen blev tillåten i livsmedelsbutiker. Sambandet är starkare i Sverige än vad det är i flertalet europeiska länder.

SoRAD har dock visat att sambandet på senare tid blivit svagare. De senaste årens ökningar av alkoholkonsumtionen i Sverige har inte lett till den förväntade ökningen av alkoholrelaterade skador som prognoser utifrån antaganden i totalkonsumtionsmodellen gett. Forskarna menar att en (av flera) förklaringar till detta kan vara att det främst är bland sådana som inte är storkonsumenter som konsumtionen ökat. Ordentliga forskningsbelägg saknas dock.

Om totalkonsumtionsmodellen börjar ifrågasättas alltmer kan detta få följder för legitimiteten i svensk alkoholpolitik.

– Är totalkonsumtionsmodellen fortfarande en relevant utgångspunkt för genomförandet av den svenska alkoholpolitiken?

Vi har delat upp det hela i fyra avsnitt (för att göra det mer lättsmält):

Tack till Alcohol Update.

, , , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!