När politikerna struntar i politiken rycker Riksrevisionen in

Dela / gilla:

Debatten om svensk alkoholpolitik är ju I allmänhet ganska enahanda och ensidig. Alla är ju överens om den svenska restriktionspolitiken och ingen vågar ifrågasätta t.ex. hur monopolet fungerar.

I Alcohol Update, en ofta mycket intressant publikation om alkoholpolitik (kontakt: Christopher Jarnvall, +46 (0)708 26 13 11, christopher-snabela-restuta.se) läser vi att t.o.m. Riskrevisionsverket kan ställa mer intressanta frågor än politikerna.

Den av regeringen genomförda alkoholutredningen lyckas ju med att vara totalt ointressant ur alkoholpolitisk synpunkt. De frågor som Riksrevisionen ställer i ett debattunderlag är däremot riktigt intressanta.

Så här inleder Alcohol Update sin artikel:

Riksrevisionen inbjuder till samtal

”Riksrevisionen inbjuder till ett samtal om problem i den svenska alkoholpolitiken. Riksrevisionen planerar att genomföra en granskning inom detta område. Det är därför, skriver man, värdefullt att ta del av synpunkter och rön från riksdag, regering, myndigheter och forskare inom området innan en sådan granskning inleds.

En promemoria över statliga insatser inom området har sammanställts och pekat ut en del områden där man har identifierat iakttagelser om problem. Frågorna kommer att tas upp till diskussion vid rundabordssamtal den 11 november 2009. Här nedan ett sammandrag: …

Sen tar man upp flera av de punkter som nämns i memorandumet. Tre är speciellt intressanta:

  • Totalkonsumtionsmodellen
  • Är åtgärder i enlighet med målen?
  • Korrekt bild av konsumtionen?

Vi har delat upp det hela i fyra avsnitt (för att göra det mer lättsmält):

Tack till Alcohol Update. Ser fram emot resultatet av diskussionen!

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

25 000 prenumeranter får vinnyheter varje månad. Du också?