Är alkoholpolitikens åtgärder i enlighet med målen?

Dela / gilla:

”Riksrevisionen inbjuder till ett samtal om problem i den svenska alkoholpolitiken” skriver Alcohol Update. Politikerna verkar inte intresserade av att seriöst titta på den svenska alkoholpolitiken, så det är ju positivt att Riksrevisionen gör det. Här är en av de punkter som de tar upp:

Är åtgärder i enlighet med målen?

De övergripande målen för den svenska alkoholpolitiken är att minska den totala alkoholkonsumtionen och att minska skadligt dryckesbeteende.

Många av de åtgärder som staten genomfört under det senaste decenniet har inte varit restriktiva – snarare kan man fundera på om de lett till ökad konsumtion. Lättnader i kraven för att få serveringstillstånd, möjlighet att göra reklam för alkohol, lördagsöppet och utökat butiksnät på Systembolaget är exempel på åtgärder som skulle kunna hävdas ha motverkat målen för alkoholpolitiken.

Staten motiverar emellertid ofta lättnader med hänvisning till att man måste anpassa sin alkoholpolitik till rådande förhållanden i EU. Men det finns de som ifrågasätter i vilka lägen och hur mycket Sverige ska anpassa sig till EU vad gäller alkoholfrågor.

– Har vissa av det senaste decenniets alkoholpolitiska åtgärder motverkat syftet med den svenska alkoholpolitiken?

– Hur stor frihet har Sverige att utforma sin egen alkoholpolitik som medlem av EU?

Vi har delat upp det hela i fyra avsnitt (för att göra det mer lättsmält):

Tack till Alcohol Update.

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

25 000 prenumeranter får vinnyheter varje månad. Du också?