TopMenuSW

Är alkoholpolitikens åtgärder i enlighet med målen?

”Riksrevisionen inbjuder till ett samtal om problem i den svenska alkoholpolitiken” skriver Alcohol Update. Politikerna verkar inte intresserade av att seriöst titta på den svenska alkoholpolitiken, så det är ju positivt att Riksrevisionen gör det. Här är en av de punkter som de tar upp:

Är åtgärder i enlighet med målen?

De övergripande målen för den svenska alkoholpolitiken är att minska den totala alkoholkonsumtionen och att minska skadligt dryckesbeteende.

Många av de åtgärder som staten genomfört under det senaste decenniet har inte varit restriktiva – snarare kan man fundera på om de lett till ökad konsumtion. Lättnader i kraven för att få serveringstillstånd, möjlighet att göra reklam för alkohol, lördagsöppet och utökat butiksnät på Systembolaget är exempel på åtgärder som skulle kunna hävdas ha motverkat målen för alkoholpolitiken.

Staten motiverar emellertid ofta lättnader med hänvisning till att man måste anpassa sin alkoholpolitik till rådande förhållanden i EU. Men det finns de som ifrågasätter i vilka lägen och hur mycket Sverige ska anpassa sig till EU vad gäller alkoholfrågor.

– Har vissa av det senaste decenniets alkoholpolitiska åtgärder motverkat syftet med den svenska alkoholpolitiken?

– Hur stor frihet har Sverige att utforma sin egen alkoholpolitik som medlem av EU?

Vi har delat upp det hela i fyra avsnitt (för att göra det mer lättsmält):

Tack till Alcohol Update.

, , ,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!