Etikett: ekonomi

Ekfat att hyra

Under en av våra vinresor i höst stötte vi för första gången på en vinproducent (ej den på bilden) som hyr sina ekfat istället för att köpa dem. Att köpa franska ekfat kostar mycket pengar

Problem i Beaujolais

Så många som en fjärdedel av alla Beaujolais-odlarna (m a o runt 500 stycken) kommer kanske att göra konkurs innan året är slut. Så stor är krisen i regionen enligt La Vigne. Att skörden 2012

Slut på de goda tiderna för Bordeauxs toppviner?

Kommer finanskrisen att leda till att hårdare tider för de exklusivaste slotten i Bordeaux? Det finns i alla fall vissa som tror. Jeffrey Davis säger till Wine Business International att han redan ser en minskning

Nytt ekonomiskt perspektiv på vin och gastronomi

Association of Wine Economists har gått samman med Society of Quantitative Gastronomy. AWE ger ut Journal of Wine Economics som är en ekonomiskt-vetenskapligt inriktad publikation med artiklar om vin från ett ekonomivetenskapligt perspektiv. man kommer

Ekfat att hyra

Under en av våra vinresor i höst stötte vi för första gången på en vinproducent (ej den på bilden) som hyr sina ekfat istället för

Problem i Beaujolais

Så många som en fjärdedel av alla Beaujolais-odlarna (m a o runt 500 stycken) kommer kanske att göra konkurs innan året är slut. Så stor

Arkiv månad för månad