TopMenuSW

Saint Emilions klassifikation, rena buskisen

Turerna kring Saint Emilions klassifikation fortsätter. Historien har sen länge gått över gränsen. Nu liknar det mest en buskis med Nils Poppe. Klassifikationen ska ses över vart tionde år, nu senast 2006. Historien i korthet:

  • 2006 beslutar man om en ny klassificering med vissa förändringar uppåt och andra (färre) nedåt
  • Klassifikationen överklagas av några slott som anser sig förfördelade
  • De överklagande vinner och en domstol annullerar klassifikationen. Klassifikationen 1996 gäller.
  • En annan domstol ändrar beslutet och återställer 2006. Klassifikationen 2006 gäller.
  • En tredje domstol ändrar beslutet och annullerar klassifikationen. I ställt ska den gamla klassifikationen gälla. Klassifikationen 1996 gäller.
  • Sura slottsägare som blev uppgraderade 2006 och nu ser sig försmådda på godsakerna går vidare och tar affären till Senaten. I senaten smyger förändringen sig in som en fotnot i en ny ”finanslag” och 2006 års klassifikation är åter giltig. Nu är vi i november 2008. Klassifikationen 2006 gäller.
  • Konstitutionsutskottet (Conseil Constitutionnel) förkastar den nya lagen (biten om klassifikationen) med hänvisning att en vinklassisficering inte har något i en finanslag att göra. Det verkar ju onekligen rimligt. December 2008. Klassifikationen1996 gäller.
  • Några senatorer gör ett nytt försök i ett lagförslag 8 januari, där den 2006-klassifikationen stoppas in som en del i en ny lag om ekonomisk stimulans… Klassifikationen 2006 kanske kommer att gälla.

— Återstår:

  • Rösta igenom stimulanspaketet i Senaten
  • Få det acceptera av Konstitutionsutskottet

Man har svårt att tro sina ögon. Det enda man verkligen lyckas med är att kasta ett löjets ljus över klassifikationen, över slotten och slottsägarna i Saint Emilion, och resten av Bordeaux. Och undertiden tappar de marknadsandelar. Men man kanske ska hoppas på att den här tragikomedin slutar med att bordeauxklassifikationerna tappar det lilla av trovärdighet som de fortfarande har. Och att slottsägarna i Bordeaux inser att det är konsumenten som bäst avgör vad som är bra och dåligt vin – Inte en elitistisk, mer eller mindre partisk urvalskommité. Läs mer på www.winealley.com ochwww.vitisphere.com

This post is also available in: Engelska

,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!