TopMenuSW

Politiska partiernas syn på alkoholskatten

Inget av de svenska politiska partierna verkar för att avskaffa Sveriges alkoholmonopol. Inte ens något av partierna i Alliansen som man annars skulle förvänta sig vara positiva till en fri och öppen marknad och en marknadsekonomi. Det beror säkert på många saker, svensk historia och tradition, en stark lobbying från Systembolaget och IOGT-NTO för att bevara restriktionerna (ett IOGT-NTO som för övrigt finansierar en stor del av sin verksamhet med något annat beroendeframkallande: spelverksamhet), den starka närvaron i Riksdagen av nykterhetsivrare, med mera.

En aspekt av alkoholpolitiken är alkoholskatten som varit uppe till debatt ett flertal gånger under åren och även nyligen. Den höjdes ju t.ex. för inte så länge sedan.

En mycket intressant och läsvärd källa för information om svensk alkoholmarknad och svensk alkoholpolitik är Alcohol Update, med Christopher Jarnvall som redaktör. Rekommenderas! Tidigt i år hade de en artikel om partiernas inställning till alkoholskatten. Den var så intressant relevant just nu att jag tyckte det kunde vara värt att sprida till fler läsare.

Här publicerar jag alltså, med tillstånd från Christopher Jarnvall och Alcohol Update, artikeln som publicerades i AU 2014-01.

Lite annat om alkoholpolitik, från helt annan källa, av Vintomas:

Equestrian statue

Equestrian statue in Helsingborg, copyright BKWine Photography

– – – –

Alkoholskatten i valrörelsen

Den alkoholpolitiska frågan i sig är ingen stor fråga i årets valrörelse. Frågan om alkoholskatten presenteras ännu som en socialpolitisk fråga, och drivs därför av Socialdepartementet, trots att den numera får anses vara fiskal. Det görs sedan länge bedömningar i Finansdepartementet hur mycket skatten kan höjas utan att höjningen motverkar sitt syfte. Det handlar alltså i första hand om att få in pengar till statskassan.

Under de senaste tio åren har idéerna kring en skattehöjning eller -sänkning kommit och gått. Socialdemokraterna var för tio år sedan, då utredaren och riksdagsledamoten Kent Härstedt (s) presenterade sin utredning, för en skattesänkning. Men där svängde man sedan. Systembolagets siffror visade botterekord, men började sedan växa till sig igen. Elaka tungor talade emellertid om att intresset för alkoholpolitik drastiskt minskade hos Göran Persson sedan hustrun Anitra Steens tid som VD för Systembolaget började lida mot sitt slut. Och Steen fick en annan uppfattning när inte längre maken satt som statsminister efter valet 2006…

Det må vara hur det vill med saken, och det handlade nog mest om elaka tungor. In kom i alla fall moderaterna, som traditionellt hade ställt sig bakom skattesänkningar eller i alla fall oförändrade nivåer. Med Anders Borg som finansminister och den som realiter bestämde budgeten för samtliga departement, var det nu dock svårare för de moderata riksdagsledamöterna att driva en skattesänkarlinje. Borg ville ha in skatt till statskassan. Även på alkohol, om det var möjligt. Vissa ledamöter fortsatte att driva en politik mot den höga alkoholskattenivån, men rösterna tystnade -. eller tystades – en efter en. Borg vill ha rättning i ledet…Enstaka moderater höjde dock fortsatt rösten för sänkningar. Men framför allt blev frågan centerpartistisk på senare år. Centern drev frågan om en konsekvensutredning inför skattehöjningen och hade där faktiskt med sig en majoritet av Riksdagens ledamöter, visade det sig. Vad som emellertid hände med denna utredning är oklart… Alliansregeringen drev hur som helst igenom frågan om en alkoholskattehöjning 2014, låt vara lägre än det först var tänkt.

Framför allt får man nog se skattehöjningen som en eftergift åt kristdemokraterna, som drivit frågan i valet. Till vad nytta, kan man nu undra, då såväl kristdemokraterna – som även centern – tycks hamna utanför Riksdagen i nästa val om inget avgörande händer. Och vad som händer efter valet är ju svårt att säga i dagsläget. Den illegala införseln av alkohol har ju i alla fall inte minskat. Frågan är bara hur man skall mota den vid gränsen. Är sänkta skatter för att återföra kommersen till den legala marknaden – i kombination med att Tullen och Polisen stoppar smugglarna – modellen? Ja, det menar många. Andra pekar på att skatterna har en preventiv inverkan och förspråkar uteslutande bättre gränskontroller.

Skall vi tro att socialdemokraterna tar upp frågan om en konsekvensutredning, om de bildar regering efter valet 2014? Men hur skulle det se ut i ett eventuellt samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet?

Moderaterna

De anser att alkoholskatten ständigt måste vägas mot situationen i samhället. Är den för hög, drivs människor att handla alkohol på andra ställen än Systembolaget, exempelvis smuggelsprit. Är den däremot för låg, skulle detta innebära stora risker ur ett folkhälsoperspektiv.

Folkpartiet

Partiet står för en restriktiv alkoholpolitik, där man vill behålla Systembolagets monopol. Alkoholskatten, menar folkpartiet, är ett viktigt instrument för att hålla alkoholskadorna nere.

Centerpartiet

Centern vill ha oförändrad alkoholskatt. En höjning av skatten, menar man, skulle innebära en risk att den illegala smugglingen av alkohol ökade.

Kristdemokraterna

Partiet slår vakt om statligt försäljningsmonopol som ett värn för folkhälsan. Man lovade i valet 2010 en höjning av alkoholskatten, vilken genomförs i år, även om den inte blir så stor som tänkt (skatten på öl och vin höjs sju procent, spritskatten en procent). Man säger också att priset på alkohol relativt sett har minskat under 2000-talet, varför en alkoholskattehöjning kompenserar detta.

Socialdemokraterna

Här har man inget förslag om förändrad alkoholskatt.

Miljöpartiet

Utöver Alliansregeringens föreslagna höjning för 2014 vill miljöpartiet höja punktskatten på öl och vin med cirka 3,5 procent samt på sprit med 0,5 procent.

Västerpartiet

Av främst folkhälsoskäl vill man ha en restriktiv alkoholpolitik och partiet står bakom Alliansregeringens föreslagna höjning.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har inget annat förslag än det Alliansregeringen lagt fram.

(Källa: Besöksliv)

,

No comments yet.

Kommentera

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Dags att boka en vinresa?

Absolut!

Res med oss till Frankrike, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Sydafrika, Chile, Argentina…

Vi kan mer om vin, och ger dig en bättre, härligare vinupplevelse.

Boka din vinresa här med BKWine Vinresor. Nu!

Boka en vinresa!

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:

 
Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Subscribe!