Världens produktion av vin och druvor 2014: Frankrike tillbaka i toppen för vin

Dela / gilla:

2014 års statistik för global vinproduktion, vinkonsumtion, vingårdsareal, druvproduktion och världshandel med vin

Frankrike kommer att bli världens största vinproducent 2014. Världens vingårdsareal minskar, men produktionen av druvor ökar. Europas produktion är på tillbakagång. Världens vinkonsumtion förskjuts från ”gamla” länder till ”nya” länder. Kina är världens största producent av druvor (men inte av vin). Det var några av slutsatserna i världsstatistiken för vin som presenterats vid senaste OIV-kongressen.

OIV logoOIV, den internationella organisationen för vinodling och vinproduktion (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), är ett sorts FN för vin. Det är i första hand en teknisk organisation för samarbete mellan vinproducerande länder, men det är också en källa för mycket intressant statistik. Och, som jag är säker på att du håller med om, statistik är mycket intressant! Den senaste statistiken släpptes vid den 37:e OIV-kongressen.

Världens vinproduktion

Världens vinproduktion minskade med 6 % under 2014 och blev 271 miljoner hektoliter (Mhl). Denna nedgång kommer sig delvisav dåligt väder i vissa länder. Detta nummer är nästan exakt lika med den genomsnittliga globala vinproduktionen under perioden 2000-2012.

Under flera år har den långsiktiga trenden varit att vinproduktionen minskar i Europa. Som jag har noterat tidigare (Världens vinproduktion 2000-2012 ), om denna tendens fortsätter kommer Europa inte längre att vara världens främsta källa för vin vid 2030.

Några fakta om vinproduktion 2014:

  • Frankrike kommer att vara den största vinproducent 2014, med 46,6 Mhl
  • Italien åker ner till andra plats med 44,4 Mhl. Varje år slåss Frankrike och Italien om första platsen. Ibland är det den ena, ibland den andra, som är störst.
  • Spanien är på tredje plats. Efter en mycket stor skörd 2013 är Spanien tillbaka ner på 37 Mhl
  • Nya Världens länder ökar sin vinproduktion: USA gör 22,5 Mhl, Argentina 15,2 Mhl (+1 %), Sydafrika 11 Mhl (+4 %), Nya Zeeland 3,2 Mhl (+29 %)

Eftersom Europas produktion krymper och världsproduktionen är nästan konstant, måste någon annan växa. Tillväxten sker i de flesta andra regioner, utanför Europa. (Du kan hitta mer information i artikeln som refereras ovan.)

EU vs non-EU long term trend in wine production (top 11 countries only)
EU vs non-EU long term trend in wine production (top 11 countries only)

Global vinkonsumtion

Den globala vinkonsumtionen uppskattas till 234 miljoner hektoliter 2014. Detta är i stort sett en stabil siffra under över ett decennium. (Läs mer siffror om vinkonsumtionen i min tidigare artikel: Världens vinkonsumtion 2000-2012)

OIV drar slutsatsen att dessa siffror bekräftar att vinkonsumtionen i allt högre grad drivs av ”nya” vinländer, dvs andra än de traditionella vinproducerande länderna. Konsumtionen minskar i till exempel Frankrike, Italien och Spanien. Istället växer den i länder som Kina, Ryssland, Australien, och naturligtvis i USA. USA väntas nu vara det största vinkonsumerande landet (om än inte med den största konsumtionen per capita).

Idag är 39 % av världens vinkonsumtion utanför Europa. År 2000 var det bara 31 %. Dock konsumeras alltså fortfarande mer än 60 % av allt vin i Europa.

Global handel med vin

Mindre vin dricks i vinproducerande länder och mer konsumeras i länder som inte har en betydande produktion vin. Det innebär mer handel med vin.

Idag konsumeras 40 % av allt vin i andra länder än där det producerades (dvs. import står för 40 % av vinkonsumtionen). År 2000 var siffran betydligt lägre, endast 25 %.

Detta sagt, siffrorna från OIV visar att volymen av världshandeln med vin minskade under 2013 med 2,2 % till 98 Mhl. Värdet av denna handel ökade dock med 1,5 % till 25,7 miljarder euro.

Världens vingårdsareal

Idag finns det 7 519 000 hektar vingårdar världen över enligt de OIV uppskattningar. Världens vingårdsareal har krympt från en topp på nästan 8 miljoner hektar år 2003. (Se mer om världens vingårdsareal i min tidigare artikel: Världens areal för vinodling (vingårdar) 2000-2012).

Minskningen är till stor del ett resultat av Europ0as (EUs) jordbrukspolitik som subventionerat att riva upp vingårdar, en jordbrukspolitik som uppenbarligen har varit mycket framgångsrik.

Några andra länder ökar i stället vinodlingsarealen, främst Kina och länder i Sydamerika.

Global druvproduktion

Global produktion av druvor är en helt annan sak än den globala vinproduktionen. Mycket av de druvor som produceras i världen blir istället fruktjuice eller russin.

Global produktion av druvor är idag 751 miljoner quintal (Mq). En quintal (deciton) är ett mått som ofta används för produktion av druvor, lika med 100 kg, så världens druvproduktion är cirka 75 miljoner ton.

Världens största druvproducent är Kina!

I Kina producerar man runt 115 Mq, vilket motsvarar 15 % av den globala druvproduktionen. Denna ledande position som druvproducent för Kina är relativt ny. Fortfarande år 2005 var man bara på 5e plats, efter Italien, USA, Frankrike och Spanien.

På andra plats finns idag Italien med 70 Mq, och sedan USA med 75 Mq.

Läs mer om världsdruvproduktion av druvor min tidigare artikel här: Världens druvproduktion 2000-2012.

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

25 000 prenumeranter får vinnyheter varje månad. Du också?