Därför dömdes vinsajten HandlaVin.se till 125 000 kr i böter

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email

Peder Molin dömdes för lite sedan till 125 500 kronor I böter av Stockholms tingsrätt. Hans brott var att han sålt vin från Österrike till svenska vinentusiaster via HandlaVin.se. Han sålde inte till skolbarn eller ungdomar. Han sålde inte smuggelsprit eller billig alkoläsk, eller boxviner på pall. Han betalade alla svenska alkoholskatter och moms. Han hade registrerat sitt företag hos svenska myndigheter på det sätt som man ska göra när man är ”distanshandlare”.

Hans brott var att han bröt mot detaljhandelsmonopolet därför att hans företag råkade vara ett svenskregistrerat handelsbolag. Hade han istället haft ett österrikiskt företag, eller varför inte danskt eller finskt, så hade allt varit frid och fröjd.

A closed Systembolaget shop
A closed Systembolaget shop, copyright BKWine Photography

Det finns många andra företag som liksom Peder Molin med HandlaVin.se (med företaget Best Shopping Stockholm HB) säljer vin till svenskar. Winefinder, Xwine, Franska Vinlistan, Caviste, Roberson med flera. Vi har ett fyrtiotal på vår lista med svenska vinbutiker på internet. Alla säljer fullt lagligt vin direkt till konsument i Sverige.

Det är inte alltid lätt att förstå varför det är lagligt i ena fallet och olagligt i det andra. Varför 40 vinbutiker på internet kan fortsätta utan problem, men att Peder Molin döms till böter.

Men skälet är enkelt: Peder Molin hade sitt bolag registrerat i Sverige. Alla de andra nätvinbutikerna har sin verksamhet juridiskt sett baserad i ett annat EU-land, utanför Sverige.

För den som vill förstå detaljerna bakom detta och förstå hur domstolen har resonerat, så har Tomas Eriksson, mer känd som Vintomas, gjort ett fantastiskt arbete med att reda ut alla de juridiska detaljerna i detta trista domstolsfall.

Tomas förklarar till exempel varför det inte duger att skattemyndigheterna säger att allt är korrekt, eftersom skattemyndigheterna endast tittar på skattesidan av affären. Inte på hur alkohollagen ska tolkas. Aj, aj.

A wine shop and wine bar
A wine shop and wine bar, copyright BKWine Photography

Det är en mycket bra analys av situationen som Vintomas gjort. Läs den om du vill få lite mer insikt i svensk alkohollagstiftning. Om vad Rosengrendomen 2007 handlar om liksom Franzénmålet 1997 när en ICA-handlare började sälja vin i sin butik. Båda mycket viktiga steg i den svenska alkohollagstiftningen.

Analysen visar att det var nästan oundvikligt att domen föll som den gjorde.

Men den visar även att alla de andra distansförsäljarna agerar helt lagligt.

En intressant detalj i domen är att man i sitt yttrande säger ”tingsrätten [konstaterar] att det visserligen finns vissa uppgifter i målet som tyder på att Systembolaget Aktiebolags kvantitetskrav i någon mån innebär att mindre producenter av vin missgynnas, oavsett nationalitet”.

Detta är förvisso ingen nyhet. Alla med den minsta insikt i hur Systembolaget fungerar vet att små producenter har oerhört svårt att komma in på den svenska marknaden, ”tack vare” att vi har ett monopol. Stora, mer eller mindre industriella producenter, gynnas av systemet. Men det är nästan epokgörande att en domstol säger det!

Ytterligare en detalj som jag vill peka på är något som Vintomas gömt längst ner i sin artikel, hur IOGT-NTO systematiskt för fram felaktiga påståenden om alkohollagstiftningen och Rosengrendomen: ”Linda Engström upprepar IOGT-NTOs fullständigt felaktiga påståenden om vad Rosengrendomen innebär”, säger han i kommentaren till en av de externa länkreferenserna.

Läs Vintomas artikel här!: Funderingar kring den fällande domen mot Peder Molin och handlavin.se.

Det är intressant att se att domen nu kommer att överklagas.

Jag tycker det är sorgligt att domen fallit mot Peder, som drabbats av mycket personligt lidande under hela processen, men tyvärr var det nog oundvikligt att domen föll så. Med den antika alkohollagstiftning som vi har i Sverige, grundad på 1850-talets gruvsamhälle.

Processen inleddes av en polisanmälan från IOGT-NTO, sannolikt aktivt understödda av Systembolaget. IOGT-NTO är givetvis glada över att ha ”vunnit” denna process.

Men i praktiken betyder domen ingenting. Inget annat än att IOGT-NTO åsamkat Peder Molin mycket stort personligt (och förstås även ekonomiskt) lidande!

Domen har ingen betydelse för de andra distanshandlarnas verksamhet.

Domen har ingen betydelse för svensk alkoholpolitik. Och ännu mindre har den någon betydelse för svensk folkhälsa.

Den enda betydelse den har är att IOGT-NTO har en pyrrhusseger att slå sig för bröstet med.

Trist.

De som vill hjälpa Peder att betala sina böter och stödja honom i denna process kan göra det via Indiegogo crowdfunding eller indirekt (om man t.ex. är ett e-handelsföretag) genom detta.

Du kan läsa mer om detta på BKWine Magazine t ex här:

Vintomas har också ett antal länkar till andra artiklar om detta.

Välj ditt språk. Läs artikeln på:

Skribent:

Skribent:

Dela / gilla:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on email

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Mer på samma tema:

Mer att upptäcka med BKWine: